Merače tepla a vodomery

Celkovo sme dodali viac ako 250 tisíc meračov tepla a viac ako 2 milióny vodomerov.

Spoločnosť ENBRA je dominantným dodávateľom meračov tepla a vodomerov na českom trhu. Dodávame merače tepla švajčiarskej spoločnosti SONTEX a nemeckej spoločnosti HYDROMETER, vodomery a prietokomery LORENZ, WEHRLE, APATOR, G. GIOANOLA a HYDROMETER.

Náš sortiment zahŕňa kompaktné merače tepla a merače tepla s oddeliteľnými časťami pre prietoky od 0,6 m3/hod. do prietoku 7600 m3/hod. od dimenzie DN15 do dimenzie DN800. Okrem dodávok poskytujeme našim zákazníkom plnú technickú podporu nielen pre merače, ale aj pre diaľkový odpočet, zber a prenos dát z týchto meračov.

Sortiment vodomerov je zastúpený vodomermi jednovtokovými bytovými v štyroch výrobných radoch, domovými jedno aj viacvtokovými, priemyselnými skrutkovými, a to na studenú aj teplú vodu a s možnosťou rôznych typov diaľkových odpočtov. Potrebu veľmi presných meraní spĺňajú ako mechanické objemové merače, tak aj sortiment indukčných a ultrazvukových prietokomerov. Oblasť merania prietoku je cielene zavŕšená prácou autorizovaných metrologických stredísk v spolupráci s činnosťou servisnou a opravárenskou.

Kontaktný formulár

Povinné *