Najdôležitejšie certifikáty

Enbra Sontex min.jpg    Oprávnenie na dovoz, predaj a servis 
produktov Sontex (ENBRA, a.s.)
  Enbra Sontex SK min.jpg   Oprávnenie na dovoz, predaj a servis 
produktov Sontex (ENBRA Slovakia s.r.o.)
Enbra Siemens   Oprávnenie na overovanie, opravy, montáž,
nastavovanie a uvádzanie do prevádzky 
prietokomerov SITRANS
  Enbra KROHNE min   Certifikát o preškolení firmou KROHNE
                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktný formulár

Povinné *