Sieť skúšobní ENBRA

ENBRA - mapa vlastnich zkuseben new

 

Autorizované metrologické strediská ENBRA sú určené:

Pre prietokomery mechanické, ultrazvukové, magnetoindukčné, fluidikové, vírové a hmotnostné DN 15 až DN 400 v rozsahu 0,006 do 800 m3/h:

  • prvotné a následné metrologické overenie

  • opravy, vyčistenie, nastavenie

  • metrologické preskúšanie

  • kalibrácia

  • konfigurovanie a programovanie elektroniky prietokomera pre bytové vodomery ENBRA EV SV/TV opravy a overenie

  • výmenným spôsobom

  • prenájom meracích tratí s obsluhou

Pre merače tepla a chladu a ich členov od DN 15 až DN 400 v rozsahu 0,006 do 800 m3/h pre teplotný rozdiel ∆t = (2 až 150) K, v rozsahu skúšobných teplôt (0 až 180)°C:

  • prvotné a následné overenie kalorimetrického počítadla, výmeny batérie, konfigurácia, preskúšanie v dobe platnosti

  • metrologické overenie, príp. preskúšanie odporových snímačov teploty

  • opravy a overenie kompaktných meračov tepla

 

V rozsahu ponúkaných služieb poskytujú poradenskú činnosť.
AMS ENBRA  sú oprávnené poskytovať servis výrobcov ENBRA, SONTEX, KAMSTRUP, Landis+Gyr, SENSUS, ENDRESS+HAUSER, Krohne, Emerson, Danfoss, DIEHL Metering – EWT a ďalších.

 

 

 

Kontaktný formulár

Povinné *