Výroba a servis skúšobní

Spoločnosť ENBRA vyvíja, vyrába a predáva vlastné skúšobné stanice už od roku 1991. Sú určené na overovanie vodomerov na teplú aj studenú vodu, kalorimetrických počítadiel, overovanie a párovanie odporových teplomerov. Precíznosť, technická a remeselná dokonalosť, mnohostranná použiteľnosť s vysokým produkčným výkonom – to sú atribúty, ktoré ctia náš výrobný program.

ENBRA - vyvoj zkuseben

 

Vývoj

  ENBRA - vyroba zkuseben

 

Výroba

 

Inovácia konštrukčného riešenia na základe skúseností servisu a otestovania prototypových riešení v praktických podmienkach na vlastnej sieti skúšobní.

 

 

Skúšobňa je navrhnutá a konštruovaná na mieru klientovi. Výroba je riešená modulárnou štruktúrou, riadiaci software je upravený na jazykovú mutáciu, pred expedíciou sú odskúšané základné technické parametre.

ENBRA - montaz zkuseben

 

Montáž

  ENBRA - skoleni

 

Školenia

 

Personál skúšobne sa aktívne zúčastňuje montáže stanice, je preškolený na obsluhu a na základné servisné úkony.

 

 

Vykonáva sa v dobe montáže v dĺžke 3–5 dní. Obsahuje teoretické a praktické zoznámenie s metrologickou stanicou, praktické ovládanie riadiaceho programu a bezpečnosť práce na zariadení.

ENBRA - akreditace zkuseben   

Akreditácia

  ENBRA - servis zkuseben   

Servis

 

Pri odovzdávaní diela je vykonaná kalibrácia etalónov a posúdenie požadovaných parametrov skúšobne s národnými predpismi a normami za účasti národnej metrológie.

   

 

Po uplynutí záručného servisu je vykonaný pravidelný pozáručný servis na základe servisnej zmluvy.

                                                                                                                                    

Všetky skúšobné zariadenia sú po inštalácii a sprevádzkovaní u zákazníkov naviazané na štátne etalóny vyšších radov.

Technické parametre sú porovnané s národnými predpismi a tieto zariadenia sú akreditované. Tvoria neoddeliteľnú súčasť štátnych metrologických systémov v autorizovaných metrologických strediskách a metrologických laboratóriách.

V Českej republike, Bulharsku a Moldavsku sú súčasťou národného etalónu prietoku.

 

 

Kontaktný formulár

Povinné *