Služby ponúkané vodárňam, teplárňam, priemyselným podnikom

Zástupcom vodárenských, teplárenských a priemyselných podnikov ponúkame široké produktové portfólio v oblasti meračov tepla a vodomernej techniky, s ktorým má naša spoločnosť dlhoročné a bohaté skúsenosti. Ďalej ponúkame služby v oblasti ich overovania, a to v najrozsiahlejšej sieti vlastných autorizovaných metrologických stredísk (skúšobní) na území SR a ČR.

 

Ponúkame:

  • produkty a kompletné portfólio meračov tepla a vodomernej techniky
  • armatúry na regulovanie vodárenských a vykurovacích sústav
  • úsporné riešenia v oblasti rekonštrukcií sústav vrátane ich realizácie
  • technickú pomoc a podporu v rámci prípravy projektovej dokumentácie
  • konzultantské služby s individuálnym prístupom