24.1.2020 prevádzka Banská Bystrica ZATVORENÁ
22.01. 2020
24.01.2020 (piatok)Vážení zákazníci, dovoľujeme si Vás informovať, že dňa bude prevádzka našej spoločnosti ENBRA SLOVAKIA s.r.o. Banská Bystrica z dôvodu odstávky...
Čtěte více...
Inovatívny spôsob zberu dát od ENBRA SLOVAKIA
16.12. 2019
Inovatívny spôsob zberu dát EASY   Meranie spotreby energií a ich následné rozpočítavanie a vyúčtovanie je známou témou skoro každého majiteľa bytu v bytovom dome...
Čtěte více...
Vianočný oddych a odstávka skladu
10.12. 2019
od 23.12.2019 až do 31.12.2019  Vážení zákazníci,   v termíne čerpáme v ENBRA Slovakia celfiremnú dovolenku a všetky naše prevádzky budú z tohto dôvodu zatvorené.   V...
Čtěte více...

Všechny novinky...

Konferencia Meranie a rozpočítanie tepla 2019 v Senci

Hotel Senec bol v dňoch 7. a 8. 11. 2019 dejiskom už 19. ročníka odbornej konferencie o meraní a rozpočítaní tepla s medzinárodnou účasťou, opäť pod záštitou Slovenskej spoločnosti pre techniku prostredia a Stavebnej fakulty STU Bratislava.

 

Program tejto obľúbenej konferencie bol rozdelený do šiestich prednáškových sekcií spojených s firemnými prezentáciami. Úvodné prednášky boli venované očakávanému vývoju v energetickej legislatíve Európskej únie a vývoju energetickej legislatívy SR. Pozornosť bola venovaná poznatkom z rozpočítania nákladov podľa nových pravidiel, budovám na bývanie, kvalite vnútorného prostredia, diagnostike stavu budov, vplyvu existujúceho stavu nákladov na vykurovanie a tradične určeným meradlám a technickým prostriedkom na podporu spravodlivého rozpočítania, s veľkým dôrazom na nové, inteligentné meracie systémy, ktorých zavádzanie do praxe sa v budúcnosti dotkne každého účastníka trhu s teplom, či je už na strane výroby alebo spotreby tepla. Samozrejme v rámci každej sekcie nechýbal ani priestor na diskusiu k prednáškovým témam.

Konferencia bola zameraná na priamych odberateľov tepla, rozúčtovateľov tepla, bytové družstvá, bytové podniky, správcovské firmy a spoločenstvá vlastníkov bytov, ale téma sa dotýkala aj pracovníkov miestnych samospráv, štátnej správy, školstva či zdravotníctva.

 

senec5 senec7

 

Už v prvej sekcii vystúpil Ing. Petr Holyszewski zo spoločnosti ENBRA (Brno, CZ), ktorý priblížil nové technológie IoT (Internet of Things), teda internetu vecí a ako tieto technológie dokážu uspokojiť novelizované požiadavky smerníc Rady Európskej únie a Európskeho parlamentu. Tiež vysvetlil, že internet vecí nielen dokáže uspokojiť predmetné aktuálne požiadavky, ale je pripravený aj na ďalší technologický pokrok.

Novinky a inovácie produktov a služieb ENBRA Slovakia predstavil Ing. Štefan Hric. Opierajúc sa o dlhoročné praktické skúsenosti spoločnosti ENBRA Slovakia z oblasti realizácií vyregulovania teplej vody, ústredného kúrenia, izolovania rozvodov a inštalácií či servisu vodomerov a PRVN, vyzdvihol dôležitosť posudzovať bytový dom ako celok. V rámci tejto myšlienky pokladá za dôležité realizovať nielen zákonom stanovené opatrenia, ale predovšetkým tie, ktoré sú ekonomicky a prevádzkovo výhodnejšie z dlhodobého hľadiska, i keď prvotná investícia môže byť vyššia.

 

IMG-20191111-WA0001 IMG-20191111-WA0005

 

Počas štvrtej sekcie vystúpil na konferencii Ing. Dušan Slobodník, predseda asociácie ARTAV Slovensko, so svojim príspevkom o úskaliach základnej a spotrebnej zložky pri rozpočítavaní nákladov za teplo. Priblížil účastníkom bilanciu činnosti asociácie ARTAV Slovensko za jej prvý rok činnosti, poukázal na úspešné dosiahnutie všetkých vytýčených cieľov a predstavil aj nové úlohy asociácie pre rok 2020, ktoré budú smerované k očakávanej novej legislatíve.

Tak, ako aj po iné roky, mala ENBRA Slovakia počas tohtoročnej konferencie svoj prezentačný stánok obsadený svojimi fundovanými pracovníkmi, ktorí neváhali odpovedať na všetky otázky zúčastnených partnerov.

 

 IMG-20191111-WA0006
Editovat menu