Produkty a Služby

ENBRA - TEPELNÁ ČERPADLA ROTEX new

TEPELNÉ ČERPADLÁ

Predstavujú moderný spôsob vykurovania, chladenia a prípravy teplej vody, využívajúc energiu zo svojho okolia (napr. vonkajšieho vzduchu). Ich prínosom je až 70 % -ná úspora nákladov na vykurovanie a ohrev vody, prípadne tiež získanie lacnejšej tarify elektrickej energie na celý dom. S využitím inovatívnych technológií (elektronicky riadený expanzný ventil, invertor,…) dosahujú čerpadlá ROTEX vynikajúce prevádzkové parametre (vysoké hodnoty vykurovacieho faktora, tichý chod) a vyznačujú sa vysokou spoľahlivosťou. Čerpadlá HPSU je možné tiež ľahko dovybaviť beztlakovým solárnym systémom ROTEX.

ENBRA - VODOMĚRY new

VODOMERY

Ak hľadáte efektívne a spoľahlivé riešenie v oblasti merania prietoku vody, ponúkame Vám kompletný servis. Či už chcete inštalovať bytové vodomery alebo domové a priemyselné vodomery, spoľahnite sa na nás. Predávame bytové suchobežné vodomery ENBRA, rôzne druhy domových a priemyselných vodomerov značiek ENBRA – Gianola (suchobežné, viacvtokové, jednovtokové, s impulzným výstupom) alebo Hydrometer (suchobežné, mokrobežné, skrutkové). Ďalej Vám ponúkame kompletné služby v oblasti overovania vodomerov, šrúbenia aj plombovania.

 ohrievače

OHRIEVAČE VODY

Hľadáte ekonomický a efektívny spôsob, ako ohrievať vodu vo Vašej domácnosti alebo firme? Ponúkame Vám ohrievače vody využívajúce rôzne technológie, ktoré majú široké spektrum použitia. Vyberte si napríklad výkonné plynové ohrievače vody značiek Rheem alebo ENBRA BGM či elektrické ohrievače vody Ferolli. Ponúkame tiež typy ohrievačov vody nepriamo ohrievanej a kombi – ZOSTAVA ENBRA TOP. V sortimente venovanom ohrevu vody nájdete tiež komfortné kúpeľné kachle. Môžete si vybrať medzi typmi kachlí bez elektrického dohrevu ENBRA BL alebo s elektrickým dohrevom ENBRA BLE.

ENBRA - MĚŘIČE TEPLA new

MERAČE TEPLA

Dodávame nemecké merače tepla od firmy HYDROMETER a švajčiarske merače tepla od firmy SONTEX, a to ako v kompaktnom vyhotovení, tak aj vo vyhotovení s oddeliteľnými časťami. Merače tepla slúžia na meranie dodávok tepla alebo chladu v sústavách, kde je teplonosnou kvapalinou voda. Súprava merača tepla pozostáva z kalorimetrického počítadla, dvoch párovaných odporových teplomerov a prietokomeru. Merače SONTEX sú vybavené fluidikovými prietokomermi, merače HYDROMETER indukčnými prietokomermi. Všetky typy disponujú mnohými pokročilými funkciami a umožňujú diaľkový prenos dát. Ďalej dodávame indikátory rozdeľovania nákladov na vykurovanie QUNDIS a SONTEX.

 kotle itaca

KOTLY

Plynové kotly sú v súčasnosti jedným z najefektívnejších a zároveň vysoko komfortných spôsobov vykurovania. Ponúkame široký sortiment plynových kotlov značky FONDITAL a Ferolli, jedného z najväčších výrobcov vykurovacej techniky na svete. Ak riešite vykurovanie v rodinnom dome, môžete sa rozhodnúť pre závesné plynové konvenčné alebo kondenzačné kotly.

V ponuke je tiež široký sortiment stacionárnych oceľových a liatinových kotlov s atmosferickým alebo pretlakovým horákom a liatinové kotly na tuhé palivá s možnosťou prestavby na peletovú prevádzku.

ENBRA - SOLÁRNÍ SYSTÉMY new

SOLÁRNE SYSTÉMY

Energia globálneho slnečného žiarenia dopadajúceho na 1 m2 vodorovnej plochy sa v ČR pohybuje okolo 1 100 kWh ročne, čo zodpovedá energii cca 105 m3 zemného plynu (so spalným teplom 10,5 kWh/m3). Slnečná energia nevyžaduje plynovú prípojku, nezaťažuje svoje okolie produktami spaľovania (je teda šetrná k nášmu zdraviu a k životnému prostrediu) a je a bude k dispozícii všade a zadarmo. Pri optimálnych investičných nákladoch ušetrí solárny systém cca 60-70 % nákladov na ohrev TV a cca 20 - 30 % nákladov na vykurovanie.

ENBRA - OTOPNÁ TĚLESA new

VYKUROVACIE TELESÁ

Nízkoteplotné vykurovacie telesá a rekuperačné jednotky na efektívnejšie hospodárenie s tepelnou energiou.

OVENTROP 

OVENTROP

Pre kvalitnú a ekonomickú funkciu vykurovacieho a chladiaceho systému je podstatný jeho správny návrh, inštalácia a v neposlednom rade použitie kvalitných regulačných a vyvažovacích prvkov. Toto zabezpečia prémiové armatúry od špičkového nemeckého výrobcu OVENTROP. Skúsenosti získané pri výrobe regulačných armatúr a znalosti systémov umožnili rozšíriť portfólio tiež o systémové zásobníky, bytové odovzdávacie stanice, čerpadlové skupiny na pripojovanie zdrojov tepla a v neposlednom rade o systémy plošného vykurovania a chladenia.

                                           ROZUCTO           

SLUŽBA ROZPOČÍTAVANIE

Rozpočítavanie nákladov na teplo, teplú a studenú vodu je služba, ktorá je nevyhnutnosťou pre každého vlastníka bytu, nebytového priestoru, ktorý sa nachádza v objekte s namontovanými pomerovými rozdeľovačmi tepla (PRVN), určenými meradlami tepla (MT) a vodomermi teplej a studenej vody.

Naša firma vykonáva rozpočítavanie  pre viac ako 35 tisíc bytov na Slovensku.

 

Máte záujem o produkty ENBRA?  

Kontaktujte nás.

Kontaktný formulár

Povinné *