Merače tepla

V Slovenskej republike sa ročne vyrobí a rozvedie približne 150 000 TJ tepelnej energie a približne štvrtina tohoto tepla je spotrebovaná v slovenských domácnostiach. S tým úzko súvisí potreba merania dodávaného tepla, obzvlášť pre potreby fakturácie. Spoločnosť ENBRA je popredným dodávateľom meračov tepla a indikátorov rozdeľovania nákladov na vykurovanie vykurovacími telesami. Nami dodávané merače a indikátory sú schopné uspokojiť požiadavky odberateľov vo všetkých aplikáciách merania tepelnej energie dodávanej vo forme teplej a horúcej vody. Kvalita nami dodávaných výrobkov je potvrdená radom nezávislých testov, napríklad skúškami meračov skúšobného programu pracovnou skupiny pre teplo a tepelné hospodárstvo (AGFW). Skúšobný program pre merače tepla AGFW je porovnávacím meraním zameraným na sledovanie dlhodobej stálosti presnosti meraní prietokomerných častí meračov tepla. Testovaných bolo celkovo 20 kusov prietokomerov rôznych výrobcov a výsledky testov poskytujú cenné informácie o kvalite jednotlivých výrobkov.

Merače tepla je možné v súčasnej dobe rozdeliť podľa aplikácií do nasledujúcich typických skupín:

ENBRA - KOMPAKTNÍ MĚŘIČE TEPLA

Kompaktné merače tepla

Kompaktné merače integrujú kalorimetrické počítadlo, prietokomer a prípadne aj jeden z teplomerov do kompaktného celku. To zľavňuje zariadenia a zjednodušuje montáž. Podľa typu merača môže byť počítadlo z prietokomera odnímateľné. Kompaktné merače tepla sa veľmi často používajú v bytových odovzdávacích staniciach.

ENBRA - SOUPRAVY MĚŘIČŮ TEPLA

Súpravy meračov tepla

Súpravy meračov tepla sa používajú v aplikáciách, kde sú prietokomery väčších dimenzií alebo tam, kde je požiadavka na oddelené overovanie alebo výmenu jednotlivých častí. Pozostávajú z kalorimetrického počítadla, prietokomera a páru odporových platinových teplomerov.

ENBRA - INDIKÁTORY TOPNÝCH NÁKLADŮ

Indikátory vykurovacích nákladov

Indikátory vykurovacích nákladov (niekedy označované ako rozdeľovače vykurovacích nákladov = RTN) sa používajú obzvlášť tam, kde má vykurovací systém vertikálne rozvody (stúpačky) a každý spotrebiteľ je teda napájaný z niekoľkých stúpačiek. Pri ich použití je treba počítať s nutnosťou vykonávania odpočtov a rozúčtovania nákladov na vykurovanie špecializovanou firmou. Túto prácu vykonáva aj naša spoločnosť.

ENBRA - PŘÍSLUŠENSTVÍ

Príslušenstvo

Príslušenstvo meračov tepla a indikátorov zahŕňa obzvlášť pomocný inštalačný materiál a hlavne komponenty na diaľkový odpočet a prenos dát.

Máte záujem o produkty ENBRA?

Kontaktujte nás.

 

 

Kontaktný formulár

Povinné *