Indikátory vykurovacích nákladov

 

 

Qundis Caloric 5.5 BASIC a WALK-BY + AMR

 ľ  

Popis

Značkový dvojčidlový indikátor vykurovacích nákladov využívajúci najmodernejšiu technológiu spoločnosti Qundis. Vyhotovenie je kompaktné s možnosťou dodatočného pripojenia oddeleného čidla. Indikátor sa vyrába v dvoch vyhotoveniach, BASIC a WALK BY+AMR.

BASIC umožňuje len vizuálny odpočet zo vstavaného LCD displeja. Ten je tiež zabezpečený kontrolným číslom, takže nemôže dôjsť k situácii, že bude v rozúčtovaní použitá chybná hodnota indikovanej spotreby. Jeho prednosťou je priaznivá cena, jednoduchosť a z toho vyplývajúca mimoriadne vysoká spoľahlivosť a kvalita. Vďaka rozlíšeniu vstavaných a náhradných plomb poskytuje indikátor teraz ešte vyššiu úroveň zabezpečenia. V prístroji je zaznamenaná najvyššia teplota média aj počet hodín, kedy bola teplota média vyššia ako 41 °C.

Verzia indikátora WALK-BY + AMR je verziou indikátora BASIC so všetkými jeho funkciami, ale navyše umožňuje rádiový prenos dát. Zlučuje predchádzajúce prevedenie rádiových indikátorov Caloric 5 AMR (zber dát až do kancelárie rozúčtovateľa) a indikátora Caloric 5 Walk-by (rádiový pochôdzkový zber dát) do jedného typu. S oboma predchádzajúcimi typmi je z hľadiska indikácie plne kompatibilný.

Qundis Caloric 5.5  WALK-BY + AMR je moderný indikátor umožňujúci rádiový odpočet dát s jednosmernou rádiovou komunikáciou bez nutnosti narušenia súkromia užívateľov. V režime Walk-by (odpočet pochôdzkou) je vysielanie dát kontinuálne, avšak v priebehu dňa časovo obmedzené a v priebehu roka obmedzené na 48 dní. Indikátor môže byť naprogramovaný na mesačný alebo ročný odpočet. To podstatne zvyšuje dobu životnosti batérie a obmedzuje mieru rádiového smogu v objekte. V režime AMR vysiela indikátor 365 dní v roku a umožňuje začlenenie do systému Smart Metering.

Vlastnosti

Základná charakteristika a vlastnosti:

 • vynikajúci pomer ceny a kvality
 • vysoká presnosť a spoľahlivosť
 • vysoká úroveň zabezpečenia
 • ochrana proti pokusom o ovplyvnenie
 • ročné odpočty, pri verzii WALK-BY + AMR ročné aj mesačné odpočty
 • cyklické zobrazenie údajov na prehľadnom LCD displeji
 • zabezpečenie odpočtu kontrolným číslom
 • programovateľný
 • ochrana proti pokusom o ovplyvnenie
 • rádiový odpočet v pásme 868 MHz - jednosmerný prenos (verzia WALK-BY + AMR)
 • je možné použiť súčasne v pochôzkovom, tak aj v uzlovom systéme (verzia WALK-BY + AMR)
 • kompatibilný s ďalšími prvkami rádiového systému Qundis (verzia WALK-BY + AMR)

 

   

Indikátor vykurovacích nákladov Sontex 566 

ENBRA - indikátor topných nákladů Sontex 566

Popis

Najnovší indikátor švajčiarskej firmy Sontex. Vyznačuje se obojsmernou rádiovou komunikáciou Supercom v pásme 433 MHz a pamäťou na 144 mesačných hodnôt. Indikátor odosiela dáta iba na výzvu a vďaka tomu dosahuje nielen dlhú dobu životnosti batérie pri nulovej úrovni rádiového smogu v objekte a možnosti realizovať odpočet kedykoľvek v priebehu roku, ale tiež možnosti začlenenia do Walk-by, Drive-by i AMR systémov bez nutnosti preprogramovania. Kompaktnú verziu možno kedykoľvek doplniť o oddelené čidlo. Nahrádza predchádzajúci typ Sontex 556.

   

Pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov 30.6

 30.6

Popis

PRVN 30.6 je moderný elektronický prístroj najnovšej generácie určený na pomerové rozdeľovanie nákladov za teplo v bytových domoch s centrálnym vykurovaním.
Indikátor je možné použiť na rozpočítavanie ročných, ale aj mesačných nákladov za teplo.
Vďaka integrovanému rádiovému vysielaču nie je pri odpočtoch vyžadovaná prítomnosť užívateľa bytu, a zároveň nedochádza k vstupu cudzích osôb do bytu.
Odpočet nameraných dát môže byť vykonaný pomocou mobilnejodpočtovej sady z pred bytu alebo domu. Ak sú vyžadované on-line odpočty každý deň alebo mesačne, môže byť odpočet vykonávaný systémom centrálnych odpočtov AMR.

Vlastnosti

 • PRVN najnovšej generácie – spoľahlivý s dlhou zárukou
 • presné dvojsnímačové meranie
 • autodiagnostické funkcie nepretržite kontrolujú správnosť merania
 • zabezpečený proti manipulácii a ovplyvňovaniu mechanickou a elektronickou plombou a špeciálnymi algoritmami
 • rádiový odpočet bez vstupovania do bytov
 • pochôdzkový alebo AMR systém zberu dát v súlade s EU legislatívou v oblasti SMART METERING
 • jeden kompaktný rádiový systém spolu s vodomermi ER-AM

 

 

Kontaktný formulár

Povinné *