Kompaktné merače tepla

Kompaktný merač tepla ultrazvukový Sharky 774

sharky774

Popis

Konštrukcia a design tohto subkompaktného merača tepla s ultrazvukovým prietokomerom vychádza z osved­čeného a obľúbeného ultrazvukového merača tepla Sharky 775. Úplne nové kalorimetrické počítadlo je už v štandarde alternatívne vybavené jednosmernou rádiovou komunikáciou podľa štandardu Wireless M-Bus/ OMS v pásme 868 MHz alebo štandardným rozhraním M-Bus. Na rádiový odpočet možno využiť odpočtovú sadu EWM. Merač je určený pre montáž do vratného potru­bia a systémov teplovodného vykurovania. Kalorimetrické počítadlo je odnímateľné z prietokomernej časti..

Kompaktný merač tepla ultrazvukový Sharky 775

ENBRA - měřič tepla Sharky 775

Popis

Ultrazvukový kompaktný merač tepla Sharky 775 je určený na meranie energie v systémoch vykurovania a chladenia pre technologické a fakturačné účely. Využíva statický princíp merania bez pohyblivých častí, co výrazne znižuje opotrebenie komponentov merača. Dalšími vlastnosťami sú nízke tlakové straty, vysoká dynamika merania, nízky rozbehový prietok, samočistiaca schopnosť a odolnosť voči magnetitu v médiu.

Kompaktný merač tepla ultrazvukový ENGELMANN SensoStar 2U

Snímka final

Popis

Ultrazvukový kompaktný merač tepla ENGELMANN je určený na meranie energie v systémoch vykurovania a chladenia pre technologické a fakturačné účely. Využíva statický princíp merania bez pohyblivých častí, čo výrazne znižuje opotrebenie komponentov merača. Ďalšími vlastnosťami sú nízke tlakové straty, vysoká dynamika merania, nízky rozbehový prietok, samočistiaca schopnosť a odolnosť voči magnetitu v médiu.

Vlastnosti

Základná charakteristika a vlastnosti:

  • Schválený podľa MID pre dynamický rozsah 1:125 v triede 2
  • Pre menovité prietoky od 0,6 m3/h do 3,5 m3/h a teploty až do 90 °C
  • Teplotné čidlá Pt1000
  • PN16 pre všetky dimenzie
  • Napájanie: batériové
  • Dynamický cyklus merania teploty 4/60s, cyklus merania prietoku 2s
  • Odolnosť voči zanášaniu nečistotami
  • Komunikačné rozhranie: M-Bus, M-Bus + 2 impulzné vstupy, Rádio M-Bus, Rádio M-Bus + 2 impulzné vstupy, impulzný výstup
  • Odnímateľná vyhodnocovacia jednotka

Kompaktný merač tepla mechanický Sontex Supercal 739

sontex2

Popis

Konštrukcia tohto kompaktného merača tepla s mechanickým jednovtokovým prietokomerom vychádza z osvedčeného a obľúbeného merača Supercal 539. Úplne nové kalorimetrické počítadlo má rozšírené komunikačné možnosti a je možné sňať ho z prietokomernej časti a namontovať oddelene. Všetky prevedenia majú už v štandarde infračervené optorozhranie. Všetky varianty s M-Busom sú vybavené napájaním z M-Bus linky. Nové je kalorimetrické počítadlo vybavené možnosťou rádiového odpočtu cez Wireless M-Bus (OMS) v pásme 868 MHz. Na odpočet možno využiť odpočtovú sadu EWM.

Vlastnosti

Základná charakteristika a vlastnosti:

  • Nominálny prietok 0,6 - 1,5 - 2,5 m3/hod
  • PN 16, teplota teplonosného média 5 až 90 °C
  • Jednovtokový mechanický prietokomer
  • Kompaktné prevedenie s prietokomerným snímačom osadeným v tele prietokomera
  • Odnímateľné kalorimetrické počítadlo z prietokomernej časti s krytím IP65
  • Kábel medzi prietokomerom a kalorimetrickým počítadlom s dĺžkou 60 cm
  • Pre systémy vykurovania alebo vykurovanie/chladenie
  • Možnosť prídavných impulzných vstupov
  • Impulzné výstupy, M-Bus, Radio 433/868 MHz, IrDA
  • Typové schválenie podľa MID
  • Dĺžka kábla teplomera 1,5 m, priemer teplomera 5,2 mm
  • Batéria so životnosťou 6+1 rok
  • Archív 18-tich mesačných kumulovaných hodnôt
  • Metrologická trieda EN 1434 trieda 3
  • Štandardne do spiatočky, do prívodu na objednanie

Kompaktný merač tepla a tepla/chladu ultrazvukový ENBRA QALCOSONIC HEAT 1 123novinka20NEW

axis

Popis

Ultrazvukové merače tepla QALCOSONIC HEAT 1 ponúkame v EXTRA VÝHODNÝCH CENÁCH. Produkt je navrhnutý na meranie tepla a chladu a zaznamenávanie hodnôt v dvoch samostatných registroch. Je určený pre fakturačné vyúčtovanie spotreby energie v obytných a obchodných priestoroch v objektoch s lokálnym a rovnako aj centrálnym vykurovaním. Produkt využíva statický princíp merania bez pohyblivých častí, čo výrazne znižuje opotrebenie komponentov merača. Ďalšími vlastnosťami sú nízke tlakové straty a vysoká dynamika merania.
Merače sú k dispozícii s párovanými odporovými snímačmi teploty inštalovanými priamo výrobcom alebo môže užívateľ použiť pár odporových snímačov, ktoré spĺňajú požiadavky MID a majú ES certifikát schválenia typu.

Vlastnosti

Základná charakteristika a vlastnosti:

  • Produkt štandardne dodávaný s dynamickým rozsahom 1:100, s možnosťou rozsahu ať 1:250
  • Pre menovité prietoky 0,6-1,5 m³/h a rozsah teplotnej diferencie (3-150) K s možnosťou (2-150) K
  • Teplotné snímače Pt500 priamo montované alebo do puzdier, resp. Pt1000 na špeciálnu objendávku
  • Produkt štandardne dodávaný v PN16, aj s možnosťou PN25
  • Extrémne nízka spotreba energie: životnosť internej lítiovej batérie AA, 3,6 V, 2,4 Ah minimálne 11 rokov

 

 

Kontaktný formulár

Povinné *