Príslušenstvo

Prehľad odpočtových sád

ENBRA - odečtová sada EWM prehlad odpočtových sád

Popis

Moderná odpočtová sada umožňujúca jednoduchý rádiový odpočet indikátorov, vodomerov, meračov tepla a dalších zariadení. Sada v sebe spája komfort diaľkového odpočtu s veľmi nízkou obstarávacou cenou, takže nájde uplatnenie tiež u menších spoločenstiev vlastníkov bytových jednotiek, ktoré chcú mať svoju spotrebu tepla a vody plne pod kontrolou. Výstupom dát je excelovská tabuľka, ktorú je možné ďalej spracovať v běžnom tabuľkovom editore. Sada ponúka možnosť importu a exportu údajov do rozúčtovacieho programu ENBRA VaT a nachádza tak uplatnenie u spoločností poskytujúcich služby rozúčtovania.

  • Sada sa skladá z USB prijímača EWMR-INT alebo EWMR-EXT (s externou anténou) a software EWM
  • Software je určený pre PC (Windows XP a 7 a 8 a 10)
  • USB modem EWMR-INT/EWMR-EXT funguje súčasne ako hardwareový kľúč, SW je licencovaný iba pre jeden konkrétny kus prijímača. Licencia se udeľuje na konkrétne typy odpočítaných zariadení.
  • Sada slúži iba k odpočtu (nie je možné s ňou výrobky konfigurovať)
  • Sada s prijímačom EWMR-EXT má konektor pre pripojenie externej antény. V ponuke máme buď všesmernú anténu bez kábla (ako je na obrázku) alebo anténu s magnetickým uchytením a káblom (používa se na streche automobilu).
  • Slúži k odpočtu všetkých výrobkov s rádiovou komunikáciou Wireless M-Bus, dodávaných spoločnosťou ENBRA a niektorých ďalších výrobkov.

 

MBus WEB

ENBRA - MBus WEB

Popis

 

Autonómny hardwareový prevodník M-Bus na Ethernet s webovým rozhraním a XML prístupom.

 

Prevodník M-Bus na ethernet

Prevodník M-Bus na ethernet

Popis

Tento prevodník je dodávaný v prevedení pre 5, 20 alebo 60 pripojených M-Bus zariadení. Konfigurácia cez webový server. Podporuje prenos paketov ako TCP, tak aj UDP. Napájací zdroj 24V nie je súčasťou dodávky. Na strane PC (servera) možno použiť ako hardwareové, tak aj softwareové riešenie. Tento prevodník je možné nahradiť použitím prevodníka M-Bus/RS-232, typ IMP5001 v spojení s prevodníkom RS-232/ethernet. Táto kombinácia zariadení je funkčne celkom identická, ale vyžaduje dva nezávislé napájacie zdroje.

 

Wireless M-Bus Gateway

M-Bus Gateway

Popis

Prijíma, kumuluje a prenáša na server dátové správy zo všetkých Wireless M-bus (T1, S1, C1) zariadení v dosahu.

  

Prevodník RS-232 na ethernet

RS-232 ethernet

Popis

Konfigurácia cez webový server. Podporuje prenos paketov ako TCP, tak aj UDP. Napájací zdroj 5-30V nie je súčasťou dodávky. Na strane PC (serveru) možno použiť ako hardwareové, tak aj softwareové riešenie. Pre pripojenie k PC (serveru) je potrebné použiť kábel s konektormi Cannon 9 female/female. Pokiaľ nie je PC (server) vybavený rozhraním RS-232, odporúčame použiť prevodník RS-232/USB s chipsetom FTDI.

  

M-Bus/USB stick

ENBRA - MBus USB stick

Popis

M-Bus/USB Stick je prevodník, ktorý je určený predovšetkým pre odpočet a parametrizáciu meračov tepla, prietokomerov, elektromerov, plynomerov, teplomerov a dalších zariadení vybavených M-Bus rozhraním a k demonštrácií vlastností týchto zariadení. Vďaka svojím miniatúrnym rozmerom je vhodný nielen pre stacionárne použitie, ale predovšetkým pre servis zariadení v teréne. Ideálny pre testovanie komunikácie a nastavovanie M-Bus adries, komunikačných rychlostí, uživateľských rámov a dalších parametrov.

 

IMP5001 - prevodník M-Bus na RS-232

IMP5001 - prevodník M-Bus na RS-232

Popis

IMP5001 je vyrábaný vo variante pre 125 M-Bus zariadenia (IMP5001S) alebo pre 250 M-Bus zariadenia (IMP5001L). Vyžaduje externý napájací zdroj 24 VAC(VDC), ktorý nie je súčasťou dodávky. Zdroj nesmie byť použitý pre napájanie iného zariadenia. Linka RS-232 je vyvedená na svorkovnicu. Je možné objednať kábel zakončený konektorom Cannon 9 female.

 

 

Software M-Bus Explorer Multi

Software M-Bus Explorer Multi

Popis

Software slúži k periodickým a jednorázovým (okamžitým) odpočtom pripojených M-Bus zariadení. Zariadenia môžu byť združované do viacerých sietí, ku každej sieti sa pristupuje cez odlišný COM port. Výstupom je (s každým odpočtom sa zväčšujúci) CSV súbor, kde je každá odčítaná hodnota zabezpečená časovou značkou. Zariadenia M-Bus možno adresovať ako primárne aj sekundárne. Je implementovaná funkcia skenovania primárnych a sekundárnych adries a zmeny primárnej adresy. Timeouty sú nastaviteľné, čo umožňuje odčítať aj siete pripojené cez ethernet. Po nainštalovaní funguje software 30 dní v demo režime, potom je nutné zadať licenčný kľúč.

 

Sontex 624 – vzdialený displej pre merače Sontex

Sontex 624 - vzdialený displej pre merače Sontex

Popis

Zariadenie umožňuje zobrazovať hodnoty veličín meradiel Sontex, ktoré sú vybavené komunikačným rozhraním M-Bus. Používa sa predovšetkým ako vzdialený displej k meračom, ktoré sú ťažko fyzicky prístupné. Umožňuje pripojiť maximálne 30 M-Bus zariadení. Je nutný externý sieťový napájač.

 

 

Kontaktný formulár

Povinné *