Príslušenstvo

Odpočtová sada EWM                                                                     

ENBRA - odečtová sada EWM      

Popis

Moderná odpočtová sada umožňujúca ľahký rádiový odpočet vodomerov ENBRA ER-AM, meračov tepla EWT Hydrometer Sharky 775 a indikátorov a vodomerov Qundis AMR, vybavených rádiomodulom. Sada v sebe spája komfort diaľkového odpočtu s veľmi nízkou obstarávacou cenou, takže nájde uplatnenie tiež v menších spoločenstvách vlastníkov bytových jednotiek, ktoré chcú mať svoju spotrebu tepla a vody plne pod kontrolou. Výstupom dát je excelová tabuľka, ktorú je možné ďalej spracovať v bežnom tabuľkovom editore. Sada ponúka možnosť importu a exportu údajov do rozúčtovacieho programu ENBRA VaT a nachádza tak uplatnenie v spoločnostiach poskytujúcich služby rozúčtovania.

(Softvér verziu v1.5 na stiahnutie vyžiadajte mailom)

Vlastnosti

Základná charakteristika a vlastnosti:

 • Vynikajúci pomer ceny a úžitkovej hodnoty
 • Priaznivá cena – vhodné tiež pre SVJ
 • Softvér v českom jazyku
 • Neobmedzená frekvencia odpočtov
 • Eliminácia chýb pri opise hodnôt spotreby
 • Koniec obťažovania nájomníkov pri odpočtoch

MBusWeb                                                         

ENBRA - MBus Web      

Popis

Autonómny hardvérový prevodník M-Bus na Ethernet s webovým rozhraním a XML prístupom.

Vlastnosti

Základná charakteristika a vlastnosti:

 • Zariadenie vie komunikovať s meračmi tepla, vodomermi, elektromermi a plynomermi
 • Pre 50, 20 alebo 30 zariadení
 • Najjednoduchší spôsob vizualizácie nameraných hodnôt cez internet
 • Jednoduchá inštalácia
 • Autonómne hardvérové zariadenie, nie je nutné PC ani špeciálny softvér

M-Bus/USB stick

ENBRA - M-Bus USB stick      

Popis

M-Bus/USB Stick je prevodník, ktorý je určený predovšetkým na odpočet a parametrizáciu meračov tepla, prietokomerov, elektromerov, plynomerov, teplomerov a ďalších zariadení vybavených M-Bus rozhraním a na demonštráciu vlastností týchto zariadení. Vďaka svojím miniatúrnym rozmerom je vhodný nielen na stacionárne použitie, ale obzvlášť na servis zariadení v teréne. Ideálny na testovanie komunikácie a nastavovanie M-Bus adries, komunikačných rýchlostí, užívateľských rámov a ďalších parametrov.

Vlastnosti

Základná charakteristika a vlastnosti:

 • Možnosť pripojenia až na 4 M-Bus zariadení
 • Napájanie priamo z USB rozhrania
 • Podporuje USB 2.0, ovládače FTDI FT230X (virtuálne COM)
 • Galvanické oddelenie M-Bus a USB linky (izolácia min. 500 V)
 • Ochrana proti skratu na výstupe
 • Dĺžka M-Bus kábla do 100 m
 • Zásuvné skrutkovacie svorky pre rozhranie M-Bus
 • Prenosová rýchlosť na M-Bus rozhraní 300 Bd až 9600 Bd

         

 

 

Kontaktný formulár

Povinné *