Súpravy meračov tepla

Súprava meračov tepla Sharky FS 473 a Scylar INT 8

ENBRA - souprava měřiče tepla Sharky FS 473 a Scylar INT 8 large

Popis

Kalorimetrické počítadlo SCYLAR INT 8 nachádza univerzálne uplatnenie v systémoch vykurovania aj chladenia. Ponúka presný záznam všetkých fakturačných údajov a implementáciu pokročilých energeticky úsporných režimov. SCYLAR INT 8 je navrhnutý pre použitie platinových odporových teplomerov Pt500 alebo Pt100 s možnosťou dvojvodičového alebo štvorvodičového pripojenia. Modulárna koncepcia merača umožňuje jednoduchú integráciu komunikačných modulov (M-Bus, USB, L-Bus, RS232, RS485, impulzné výstupy, impulzné vstupy, kombinovaný modul a analógový modul 4 … 20 mA).

Ultrazvukový prietokomer SHARKY FS 473 vyniká veľmi nízkou energetickou spotrebou, dlhodobou stabilitou a možnosťou použitia v komplete s rôznorodými počítadlami s impulzným vstupom. Prietokomer SHARKY využíva statický princíp merania bez pohyblivých častí, čo výrazne znižuje opotrebenie komponentov merača.

Súprava meračov tepla Sontex Supercal 531 a Superstatic 440    

ENBRA - souprava měřiče tepla Sontex Supercal 531 a Superstatic 440

   

Popis

Unikátna fluidiková technológia prietokomera v spojení so širokými možnosťami kalorimetrického počítadla uspokojí aj veľmi vysoké nároky na presnosť meraní a následný prenos dát.

Vlastnosti

Kalorimetrické počítadlo Supercal 531

Základná charakteristika a vlastnosti:

 • napájanie batériové (11 + 1 rok)/sieťové
 • množstvo komunikačných modulov
 • prenos dát cez sieť GSM, rádio, internet, M-Bus, GPRS…
 • štandardné optické rozhranie podľa EN 60870-5 pre optoodpočet a parametrizáciu
 • prídavné impulzné vstupy na pripojenie vodomerov, plynomerov alebo elektromerov
 • impulzné výstupy pre ľahkú integráciu do nadriadených systémov
 • jednoduchá a prehľadná obsluha
 • tarifná funkcia
 • kalorimetrické počítadlo môže byť použité aj samostatne s inými typmi prietokomerov
 • cyklické zobrazenie údajov na prehľadnom LCD displeji
 • zabezpečenie odpočtu kontrolným číslom

Fluidikový prietokomer Superstatic 440

Základná charakteristika a vlastnosti:

 • nominálny prietok 1 - 1 500 m3/hod.
 • jedinečný fluidikový prietokomer
 • do dimenzie DN 40 nie je potreba ukľudňujúcej dĺžky
 • integrovaný zosilňovač, napájanie z kalorimetrického počítadla
 • v súprave s kalorimetrickým počítadlom Supercal 531 sa dodáva vrátane páru odporových teplomerov a jímiek

   

 

 

Kontaktný formulár

Povinné *