Súpravy meračov tepla

Súprava merače tepla Sontex Supercal 531 a Superstatic 440    

ENBRA - souprava měřiče tepla Sontex Supercal 531 a Superstatic 440

   

Popis

Unikátna fluidiková technológia prietokomera v spojení so širokými možnosťami kalorimetrického počítadla uspokojí aj veľmi vysoké nároky na presnosť meraní a následný prenos dát.

Vlastnosti

Kalorimetrické počítadlo Supercal 531

Základná charakteristika a vlastnosti:

 • napájanie batériové (11 + 1 rok)/sieťové
 • množstvo komunikačných modulov
 • prenos dát cez sieť GSM, rádio, internet, M-Bus, GPRS…
 • štandardné optické rozhranie podľa EN 60870-5 pre optoodpočet a parametrizáciu
 • prídavné impulzné vstupy na pripojenie vodomerov, plynomerov alebo elektromerov
 • impulzné výstupy pre ľahkú integráciu do nadriadených systémov
 • jednoduchá a prehľadná obsluha
 • tarifná funkcia
 • kalorimetrické počítadlo môže byť použité aj samostatne s inými typmi prietokomerov
 • cyklické zobrazenie údajov na prehľadnom LCD displeji
 • zabezpečenie odpočtu kontrolným číslom

Fluidikový prietokomer Superstatic 440

Základná charakteristika a vlastnosti:

 • nominálny prietok 1 - 1 500 m3/hod.
 • jedinečný fluidikový prietokomer
 • do dimenzie DN 40 nie je potreba ukľudňujúcej dĺžky
 • integrovaný zosilňovač, napájanie z kalorimetrického počítadla
 • v súprave s kalorimetrickým počítadlom Supercal 531 sa dodáva vrátane páru odporových teplomerov a jímiek

   

 

 

Kontaktný formulár

Povinné *