Ohrievače vody

Technológia a metódy vykurovania objektov sa za posledné desaťročia vyvinuli do ekologických a vysoko účinných riešení, väčšina z nás vymenila okná a zateplila svoje domy v snahe ušetriť čo najviac prostriedkov za vykurovanie. Málokto sa ale zaoberal tým, že spotreba teplej vody neustále rastie, a tým rastie aj jej podiel na nákladoch za energie – z predchádzajúcej  1/3 sa podiel zvýšil až na 1/2. Teplá voda je v každej domácnosti dnes už samozrejmosťou a každý rok sa dozvedáme o náraste cien ropy, plynu, elektriny.

Spoločnosť ENBRA Vám ponúka riešenie na mieru, ktoré zníži náklady na teplú vodu pri zachovaní Vášho komfortu. V našej širokej ponuke nájdete len kvalitné, vysoko účinné a dobou overené produkty od renomovaných svetových výrobcov. Vďaka rozsahu našej ponuky Vám dokážeme vytvoriť systém vykurovania a ohrevu vody, ktorý bude rešpektovať potreby Vás, Vášho domu aj peňaženky.

 ENBRA - Ohřívač vody BGM

Plynové ohrievače vody

Ohrev TV v zásobníku je realizovaný prostredníctvom dna tanku a spodnej časti odťahu spalín, prechádzajúceho stredom nádrže. Pod dnom sa nachádza zdroj tepla - spaľovacia komora s horákom na zemný plyn alebo propán. K dispozícii je kompletná ponuka plynových ohrievačov pre domácnosti s objemami 50-190 l a priemyselné ohrievače až do objemu 1900 l.

ENBRA - ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY

Elektrické ohrievače vody

Komplexný rad elektrických ohrievačov vody od modelov nad/pod umývadlo s objemami 5, 10, 15, 30 l až po závesné ohrievače s objemami 50 - 150 l vo vyhotovení vertikálnom alebo horizontálnom.

ENBRA - NEPŘÍMOOHŘÍVANÉ ZÁSOBNÍKY

Nepriamoohrievané a kombinované zásobníky

Ohrievače vody pripravujúce TV pomocou externého zdroja tepla (kotla). Vo vnútri tanku s TV je inštalovaný slimákový tepelný výmenník, pomocou ktorého je odovzdávané teplo do TV. V dnešnej dobe najpoužívanejší spôsob prípravy TV.

ENBRA - LÁZEŇSKÁ KAMNA            

Ohrievače vody na drevo

Ohrievače vody na prípravu TV pomocou kúrenia drevom. Ohrievače sú konštruované ako tlakové - sú pripojené na vodovodný rad a teplá voda z nich tečie pod tlakom v rade. K dispozícii sú vo verziách bez alebo s elektrickým pomocným dohrevom.

 

 Máte záujem o produkty ENBRA?  

Kontaktujte nás.

 

 

 

 

Kontaktný formulár

Povinné *