Plynové ohrievače vody

Závesný ohrievač vody ENBRA BGM                       

 ENBRA - Ohřívač vody BGM

Popis

Závesné plynové ohrievače vody BGM sú vhodné obzvlášť do domácností, kde je k dispozícii len obmedzený priestor na inštaláciu a zároveň sú kladené vysoké nároky na komfort a ekonomickú prevádzku zariadení. Sú dodávané v objemoch 50–140 litrov.

Vlastnosti

Základná charakteristika a vlastnosti:

 • závesné vyhotovenie
 • odťah spalín zaústený do komína
 • nezávislosť na elektrickej energii
 • ochrana proti korózii pomocou magnéziovej anódy
 • nasávanie vzduchu na spaľovanie z miestnosti
 • konzola na zavesenie na stenu
 • tlaková nádrž z kvalitnej ocele
 • fitingy na napojenie studenej a teplej vody umiestnené v spodnej časti zásobníka
 • jednoduchá regulácia teploty vody pomocou otočného ovládača na plynovom regulačnom ventile. Súčasťou ventilu je zároveň havarijný termostat.
 • bezpečnostná poistka spalín
 • vírič spalín na účinnejšie využitie energie
 • súčasťou dodávky je poistný ventil 8 bar kombinovaný so spätnou klapkou
 • verzia na zemný plyn, možno jednoducho prestaviť na propán
 • záruka 3 roky na vnútornú tlakovú nádobu a 2 roky na náhradné diely
 • ohrievače dostupné aj vo verzii  BGMT s možnosťou pripojenia externého zdroja tepla

 

Stacionárny ohrievač vody ENBRA BGM BD  123novinka20NEW

 fin3

Popis

Stacionárne plynové ohrievače ENBRA BGM BD sú určené pre domácnosti alebo na prevádzku v menších objektoch a firmách. Objemná spaľovacia komora, veľká teplovýmenná plocha a kvalitná izolácia zabezpečujú účinnosť ohrevu vody 86%, čo prináša značné úspory nákladov na palivo a obmedzuje tvorbu vodného kameňa vo vnútri tanku. Sú dodávané v objemoch 115, 150 a 190 litrov. 

Vlastnosti

Základná charakteristika a vlastnosti:

 • komínové prevedenie
 • bezpečnostný snímač spalín - v prípade závady komínového systému je ohrievač automaticky odstavený z prevádzky
 • súčasťou dodávky je aj tlakový poistný ventil 8 bar
 • jednoduchá regulácia teploty vody pomocou otočného ovládača na plynovom regulačnom ventile
 • ochrana proti korózii pomocou vymeniteľnej magnéziovej anódy
 • tlaková nádrž z kvalitnej ocele
 • priehľad do spaľovacej komory pre optickú kontrolu

 

Stacionárny ohrievač vody ENBRA RHEEM                                                     

ENBRA - ohřívač vody ENBRA low

Popis

Ucelený rad plynových zásobníkových ohrievačov vody od najväčšieho amerického výrobcu ohrievačov RHEEM. Ohrievače nájdu uplatnenie najmä pri príprave teplej vody v rodinných domoch s vysokými nárokmi na komfort. Svoje miesto však nachádzajú aj pri menších komerčných aplikáciách, ako je napríklad inštalácia vo firmách, drobných prevádzkach a podobne. Veľmi dobré skúsenosti sú tiež s inštaláciou niekoľkých ohrievačov do série - týmto spôsobom je možné riešiť prípravu TV pre domy s desiatkami bytových jednotiek.

Vlastnosti

Základná charakteristika a vlastnosti:

 • bezpečnostná poistka spalín – v prípade chyby na komínovom systéme je ohrievač automaticky odstavený z prevádzky
 • široká škála modelov s objenom 114 – 189 l
 • výkonové rozmedzie od 7,6 do 10,6 kW
 • samočistiaci systém proti usadzovaniu sedimentu
 • dlhá životnosť vďaka vymeniteľnej magnéziovej anóde – záruka 7 rokov
 • ohrievače nepotrebujú na prevádzku napájanie elektrinou
 • dlhá prevádzka bez nutného servisu, ohrev teplej vody za veľmi dobrú cenu
 • piezozapaľovač
 • prevádzkový tlak 10,5 bar

Patentované technológie a výhody:
Rheemglas® - smaltovaný vnútorný povrch tanku
EverKleen® - samočistiaci systém proti usadzovaniu sedimentu vnútri tanku
Gasmaster® - horák s presným dávkovaním na dokonalý prenos tepla
R-Foam® - špeciálna vrstva izolačnej peny na minimalizáciu tepelných strát

 

 Komerčný s odťahom spalín do komína ENBRA BGM BA               

ENBRA - ohřívač vody John Wood BGM BA

Popis

Ponuka zahŕňa ohrievače s objemom 150 až 1900 litorv a pokrýva tak prakticky celé spektrum bežných komerčných aplikácií. Uplatnenie nájdu v bytových domoch, hoteloch, športových zariadeniach apod., teda všade tam, kde je nutné pokryť vysokú spotrebu teplej vody. Vzduch na spaľovanie je privádzaný cez mriežku s presne dimenzovanými otvormi, čím je zabezpečené jeho správne dávkovanie, a tým aj optimálne spaľovanie plynu. Prerušovač ťahu je vybavený poistkou teploty spalín a plní ochrannú funkciu pre prípad výskytu spätného ťahu.

Vlastnosti

Základná charakteristika a vlastnosti:

 • stacionárne vyhotovenie
 • odťah spalín do komína
 • príkon od 14 do 34 kW
 • smaltovaná (150–470 l) prípadne za horúca
 • galvanizovaná (590–1 900 l) vnútorná tlaková nádrž
 • ochrana proti korózii pomocou vymeniteľnej magnéziovej anódy
 • kvalitná, ekologicky nezávadná tepelná izolácia
 • jednoduchá regulácia teploty vody pomocou plynového regulačného ventila s funkciou havarijného termostatu
 • piezoelektrické zapaľovanie
 • záruka 3 roky na vnútornú tlakovú nádobu a 2 roky na náhradné diely

 

 Komerčný s odťahom TURBO ENBRA BGM CS                                

ENBRA - ohřívač vody TURBO John Wood BGM CS

Popis

K dispozícii sú ohrievače s objemom 150 až 590 litrov. Všetky sú vybavené uzavretou spaľovacou komorou a ventilátorom na nútený odťah spalín. Tento typ je určený pre aplikácie, kde nie je k dispozícii komín, prípadne nie je možné zabezpečiť dostatočný prívod vzduchu na spaľovanie. Sú určené na inštaláciu obzvlášť v bytových domoch, hoteloch, športových zariadeniach apod., teda všade tam, kde je potreba pripraviť veľké množstvo teplej vody. Odťah spalín môže byť riešený koaxiálnym potrubím prípadne je možné viesť nasávacie aj odťahové potrubie oddelene.

Vlastnosti

Základná charakteristika a vlastnosti:

 • stacionárne vyhotovenie
 • nútený odťah spalín pomocou koaxiálneho, prípadne deleného potrubia
 • uzavrená spaľovacia komora
 • príkon 14–29 kW
 • smaltovaná (150–470 l) prípadne galvanizovaná (590 l) vnútorná tlaková nádrž
 • ochrana proti korózii pomocou vymeniteľnej magnéziovej anódy
 • kvalitná, ekologicky nezávadná tepelná izolácia
 • jednoduchá regulácia teploty vody pomocou plynového regulačného ventila
 • havarijný termostat
 • svetelná signalizácia prevádzkových stavov
 • elektronické zapaľovanie
 • záruka 3 roky na vnútornú tlakovú nádobu a 2 roky na náhradné diely

 

   
                                                      

 

Kontaktný formulár

Povinné *