Solárne systémy

Dnešná doba nás neustále núti premýšľať, či vôbec a za čo vynaložíme naše obmedzené finančné prostriedky. Rovnako tak premýšľame, či neexistujú alternatívne, ekonomicky výhodnejšie spôsoby riešenia našich problémov, než aké sme poznali doposiaľ. Racionalizácia nákladov na vykurovanie a ohrev vody je v súčasnej dobe najaktuálnejším problémom, ktorý zaujíma každého majiteľa domu. V ponuke Vám preto predstavujeme alternatívne spôsoby vykurovania a ohrevu vody, pretože investícia do vlastnej energetiky je výhodnejšia než ukladanie peňazí do penzijných fondov – má dlhodobo omnoho vyšší výnos.

Spoločnosť ENBRA Vám ponúka riešenie na mieru, ktoré zníži náklady na vykurovanie pri zachovaní Vášho komfortu. V našej širokej ponuke nájdete iba kvalitné, vysoko účinné a dobou overené produkty od renomovaných svetových výrobcov. Vďaka rozsahu našej ponuky Vám dokážeme vytvoriť systém vykurovania a ohrevu vody, ktorý bude rešpektovať potreby Vás, Vášho domu aj peňaženky.


ENBRA - SOLÁRNÍ SYSTÉMY tlakové

  

Tlakové solárne systémy

Tlakové solárne systémy používajú na prenos energie slnka nemrznúcu kvapalinu. Solárny okruh je tvorený kolektormi, zásobníkom so samostatným výmenníkom a obehovým čerpadlom. Výmenník v zásobníku býva pre čo najvyššie solárne zisky umiestnený v spodnej (chladnejšej) časti nádoby. Chod obehového čerpadla riadi regulácie na základe teploty absorbéra kolektora (nie vonkajšej teploty) a teploty v spodnej časti zásobníka. Dlhodobo vyskúšaný systém s nemrznúcou kvapalinou umožňuje automatickú prevádzku bez ďalšieho obmedzenia. Časom však kvapalina stráca svoje vlastnosti a je treba ju v periódach 5–6 rokov meniť.


ENBRA - SOLÁRNÍ SYSTÉMY new
    
 

Beztlakové solárne systémy

Beztlakové (drain-back) solárne systémy používajú ako teplonosné médium vodu namiesto neekologických nemrznúcich zmesí. Odpadá tak potreba tepelného výmenníka na oddelenie okruhov akumulačnej nádoby a solárneho systému. Beztlakový systém čerpá vodu z dolnej časti zásobníka do solárnych kolektorov iba pokiaľ je požiadavka na ohrev vody v zásobníku a v kolektoroch je zaznamenaná potrebná teplota. V opačnom prípade sa obehové čerpadlá zastavia a cirkulujúca voda samospádom stečie späť do zásobníka. Jedinou  podmienkou je, že rozvody solárneho systému musia byť montované bez sifónov a v spáde k zásobníku. Ohrev teplej vody sa deje na prietokovom princípe, ktorý zabraňuje množeniu legionely a tvorbe usadenín.

                                             

 

 

 

Máte záujem o produkty ENBRA?  

Kontaktujte nás.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktný formulár

Povinné *