Vodomery

Hoci spotreba vody skôr klesá, jej cena neustále rastie. Priemerná spotreba vody klesla za posledných 20 rokov zo 170 na 94 litrov na obyvateľa a deň, priemerná cena sa naopak zvýšila na 17násobok a podľa odhadov budú ceny v priebehu 5–7 rokov zodpovedať cenám napr. v Nemecku (125 Kč/m3). Nárast cien za vodné a stočné nás motivuje k inštalácii presných a neovplyvniteľných vodomerov, ktoré sú základom pre spravodlivé meranie a rozúčtovanie vody.

Ak hľadáte efektívne a spoľahlivé riešenie v oblasti merania prietoku vody, ponúkame Vám kompletný servis. Či už chcete inštalovať bytové vodomery alebo domové a priemyselné vodomery, spoľahnite sa na nás.

ENBRA - VODOMĚRY new  

Bytové vodomery

Bytové vodomery umožňujú pokryť požiadavky meraní používaných na rozúčtovanie nákladov konečným spotrebiteľom vrátane stále žiadanejších diaľkových prenosov, určené najširšej skupine zákazníkov.

ENBRA - DOMOVNÍ A PRŮMYSLOVÉ VODOMĚRY  

Domové a priemyselné vodomery
a prietokomery

Domové a priemyselné vodomery ENBRA GIANOLA s dimenziami DN 20 - 50 pre studenú a teplú vodu. Mokrobežné, suchobežné, viacvtokové aj jednovtokové, s impulzným výstupom aj bez. Typy IBRF/OBRF, IARF/OARF, DALF, IALF/OALF, mokrobežný typ MNM s impulzným výstupom, objemový vodomer ALTAIR V3.

ENBRA - ŠROUBOVÉ VODOMĚRY WOLTMAN  

Skrutkové vodomery WOLTMAN

Priemyselné vodomery v dimenziách DN50 - 250 s prírubovým pripojením a trvalými prietokmi až 400 m3/h. Umožňujú zaradenie do systému diaľkových odpočtov pomocou impulzných vysielačov. Vodomery s typovým označením WARF, WALF, Wesan WP-MFD, WS-MFD, WPV-MFD.

ENBRA - ULTRAZVUKOVÉ A INDUKČNÍ VODOMĚRY         

Ultrazvukové a indukčné vodomery

Ultrazvukové vodomery na veľmi presné meranie odberu vo všetkých oblastiach zásobovania vodou a indukčné prietokomery pre všetky kvapaliny s elektrickou vodivosťou minimálne 5 mikroS/cm bez závislosti na hustote, teplote a tlaku média.

     

 

Máte záujem o produkty ENBRA?  

Kontaktujte nás.

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktný formulár

Povinné *