Domové a piemyselné vodomery a prietokomery

Viacvtokový mokrobežný vodomer IBRF a OBRF

ENBRA - vícevtokový mokroběžný vodoměr IBRF a OBRF

 

Popis

Mokrobežné viacvtokové vodomery IBRF/OBRF na meranie spotreby studenej vody v domových prípojkách a kotolniach.

Vlastnosti

Základná charakteristika a vlastnosti:

 • men. svetlosť DN 20–50 na meranie studenej vody do 30 ° C
 • vysoká odolnosť proti korózii
 • vodeodolný číselník
 • dlhodobá stabilita metrologických parametrov
 • typ je určený len na vodorovnú montáž
 • dodávaný v metrologickej triede B
 • znesie krátkodobo vysoké zaťaženie
 • európske typové schválenie EEC alebo MID
 • spĺňa požiadavky na výrobky pre priamy styk s pitnou vodou podľa vyhl.č. 409/2005 Sb.

 

Viacvtokový suchobežný vodomer IARF a OARF                     

ENBRA - vícevtokový suchoběžný vodoměr IARF a OARF

 

Popis

Suchobežné viacvtokové vodomery IARF/OARF na studenú vodu na použitie v rozvodoch s rôznou kvalitou vody.

Vlastnosti

Základná charakteristika a vlastnosti:

 • vysoká spoľahlivosť

 • dlhodobá životnosť a stabilita metrologických parametrov
 • men. svetlosť DN 20–50 na meranie studenej vody do 30 °C
 • vnútorná povrchová úprava na použitie so špeciálnymi tekutinami na vyžiadanie
 • typ je určený len na vodorovnú montáž
 • dodávaný v metrologickej triede B
 • pri type OARF (DN 50) možnosť závitového alebo prírubového pripojenia
 • európske typové schválenie EEC a MID
 • spĺňa požiadavky na výrobky pre priamy styk s pitnou vodou podľa vyhl. č. 409/2005 Sb.

 

  Impulzné suchobežné vodomery IALF, OALF viacvtokové a DALF jednovtokové                              
ENBRA - Impulsní suchoběžný vodoměr IALF OALF DALF  

Popis

Suchobežné viacvtokové vodomery IALF/OALF a jednovtokové vodomery DALF umožňujú pomocou impulzného výstupu prenos informácie o pretečenom množstve.

Vlastnosti

Základná charakteristika a vlastnosti:

 • spoľahlivý rozbeh na spodnej hranici meracieho rozsahu
 • dlhodobá životnosť a stabilita metrologických parametrov
 • men. svetlosť DN 25–50 na meranie studenej vody do 30 °C
 • typ IALF a OALF je určený len na vodorovnú montáž s metrologickou triedou B
 • typ DALF je určený na vodorovnú montáž s metrologickou triedou B a zvislú montáž s metrologickou triedou A
 • impulzný výstup typu Reed s káblom dĺžky 2 m je štandardne dodávaný hodnotou 10 l/imp. pre DN 25 a 30 a s hodnotou 100 l/imp. pre DN 40 a 50
 • európske typové schválenie EEC a MID
 • spĺňa požiadavky na výrobky pre priamy styk s pitnou vodou podľa vyhl. č. 409/2005 Sb.

 

Modulárny suchobežný viacvtokový vodomer MTK a MTW

 ENBRA - vodoměr MTK a MTW    

Popis

Wehrle MTK a MTW sú modulárne, suchobežné viacvtokové vodomery, určené na meranie studenej vody (MTK) a teplej vody (MTW). Vďaka veľmi vysokému meraciemu rozsahu, spoľahlivosti a vynikajúcemu spracovaniu ide o vodomery, ktoré je možné použiť ako v bytových jednotkách, tak ako koncové meradlá. Prevedenie MTW (T90) s menovitou svetlosťou 40 a 50 mm možno použiť iba ako pracovné meradlo.

 

Impulzný suchobežný prietokomer RAY FS MT-414 (vodorovný)   

ENBRA - impulsní suchoběžný průtokoměr RAY FS MT-414

                                              

 

Popis

Suchobežné viacvtokové vodomery IALF/OALF a jednovtokové vodomery DALF umožňujú pomocou impulzného výstupu prenos informácie o pretečenom množstve.

Vlastnosti

Základná charakteristika a vlastnosti:

 • viacvtokový lopatkový merač v plne suchobežnom vyhotovení s magnetickou spojkou navrhnutou podľa nových štandardov
 • v mokrom meracom priestore pracuje len lopatkové koleso– prevencia proti poruchám spôsobeným znečistenou vodou
 • číselník je prachotesný, odolný proti zahmleniu a otočný pre ľahký odpočet
 • vynikajúca odolnosť materiálov meracieho mechanizmu voči pretekajúcemu médiu
 • horúca voda do 120 °C
 • určený je len na vodorovnú montáž
 • nie je požiadavka na ukľudňujúcu dĺžku pred/za vodomerom, len vo zvláštnych prípadoch (skrut, deformácia, rýchlosť profilu)
 • vstavaný vysielač impulzov je vodotesný a je ľahko vymeniteľný
 • pri meraní prietoku je impulzný vysielač vybavený ochranným odporom s hodnotou 100 Ω, 1/4 W (dĺžka kábla 3 m)
 • umožňuje ďiaľkové prenosy pretečeného množstva
 • kompaktná konštrukcia v modulovom rade uľahčuje údržbu a opravy
 • na ochranu proti magnetickému ovplyvňovaniu je meradlo vybavené plombovateľným tieniacim krytom
 • európske typové schválenie podľa MID pre DN 15–40, DN 50 s nemeckým schválením PTB

 

Kontaktný formulár

Povinné *