Príslušenstvo

Základné komponenty pre diaľkové odpočty nameraných hodnôt a ich prenesenie do rozúčtovacích či regulačných programov. Realizovali sme mnoho zákaziek so zložitými požiadavkami na riešenie odpočtov a sme pripravení tieto skúsenosti využiť aj pre Váš projekt.

Modul pre diaľkové GSM odpočty z impulzných vodomerov

ENBRA - Modul pro dálkové GSM odečty 1

Popis

Modul slúži k bezdrôtovému prenosu dát (diaľkovému odpočtu) vo forme SMS správ pomocou GSM siete. K odoslaniu správy s dátami dochádza vo vopred nakonfigurovaných časových okamihoch. V dobe mimo odoslania SMS správ je modul v kludovom (úspornom) režime a je odpojený od GSM siete. Programovanie modulu sa realizuje konfiguračnými SMS správami.

 

MBus modul a impulzný modul pre vodomery Wehrle Modularis

ENBRA - impulsní modul wehrle 2

Popis

Životnost viac ako 12 rokov. Skladovacia doba viac ako 2 roky, maximálny prietok 30.000 l/hod. Komunikačná rýchlosť 2400 Bd a 300 Bd (M-Bus modul). Výstup kompatibilný s Reed kontaktom S0 podľa DIN 43864 (impulzný modul).

 

Impulzný rádioadaptér AT-WMBUS-04

AT WMBUS 04 3

Popis

Jeden impulzný konfigurovateľný vstup umožňuje pripojiť vodomery, plynomery, elektromery a dalšie zariadenia. Životnosť batérie až 12 rokov (v závislosti od vysielacieho intervalu), vysielanie podľa normy Wireless M-BUS v pásme 868 MHz, režim T1. Interná anténa, krytie IP 54. Odpočet je možný pomocou odpočtovej sady EWM alebo pomocou konfiguračnej sady s bluetooth modemom. Parametrizácia a výmaz indikovaných chýb je možný iba pomocou konfiguračnej sady.

  

Rádiomodul pre vodomery ER- AM

ENBRA - radiomodul pro vodoměry ER- AM 4

Popis

Rádiomodul je dodávaný v jednej sade s vodomerom alebo je možné ho na vodomer dodatočne osadiť. V tomto prípade je nutné ho parametrizovať (výrobné číslo vodomeru, stav vodomeru v okamihu osadenia). Rádiomodul podporuje štandard Wireless M-Bus a pracuje 5 dní v týždni od 8 do 18 hod. Odpočet je možný pomocou odpočtovej sady EWM alebo pomocou konfiguračnej sady Apator s bluetooth modemom. Parametrizácia a výmaz indikovaných chýb je možný iba pomocou konfiguračnej sady.

 

Rádiomodul Supercom 581 pre systémové vodomery Wehrle Modularis

581 5

Popis

Tento rádiomodul je určený pre začlenenie do systému odpočtov Sontex Supercom v pásme 433 MHz a je rádiovo kompatibilný s indikátorom Sontex 556 a impulzným adaptérom Sontex Supercom 541. Odpočtová sada (sada EWM alebo sada Tools Supercom) musí obsahovať modem Supercom 636. Tento rádiomodul nie je možné začleniť do systémov Wireless M-Bus, pretože pracuje v odlišnom kmitočtovom pásme a s odlišným komunikačným protokolom.

 

Rádiomodul Q module 5.5 pre systémové vodomery Wehrle Modularis

Qmodule55 6

Popis

Tento rádiomodul pracuje podľa špecifikácie Wireless M-Bus v pásme 868 MHz. Je určený pre pochôdzkový aj AMR odpočet. Pre pochôdzkový odpočet vysiela 48 dní v roku, a to buď na začiatku odpočtového obdobia alebo 4 dni v každom kalendárnom mesiaci. Pre AMR odpočet vysiela 365 dní v roku. Odpočet Q module 5.5 možno realizovať originálnou odpočtovou sadou QUNDIS alebo odpočtovou sadou EWM. Q module 5.5 je plne rádiovo kompatibilný s indikátorom Caloric 5.5. AMR + Walk-by.

 

M-Bus modul pre vodomery ER- AM

ENBRA - M-Bus modul pro vodoměry ER-AM 7

Popis

M-Bus vodomer je možné dodatočne osadiť na vodomer ER-AM. Je potrebné ho parametrizovať (výrobné číslo vodomerov, stav vodomerov v okamihu osadenia, adresa, …). K parametrizácii slúži SW ATMBUS_conf.

 

Impulzný vysielač pre plynomery IN-Z61

INZ61 8

Popis

Tento impulzný vysielač je určený pre membránové plynomery BK G4 až G100 s mechanickým počítadlom Z3. Pri ich montáži nedôjde k porušeniu metrologickej plomby na plynomere. V princípe sa jedná o obdobu reed kontaktu vodomerov. Výstup IN-Z61 je možné previesť na M-Bus prevodníkom AEW310.2 alebo na impulzné vstupy meračov tepla.