Závitové vodomery WOLTMAN

Vodomer WARF a WALF (s možnosťou impulzného výstupu)  

ENBRA - vodoměr WARF a WALF

 

Popis

Woltmanov prietokomer WARF konštrukčného typu WP a WALF s možnosťou integrácie impulzného výstupu sa používajú na meranie vysokých prietokov v napájacích potrubiach vodovodných sietí, poľnohospodárskych aplikáciách a v priemyselnom použití pri malej tlakovej strate. Možnosť integrácie impulzného výstupu je možné využiť na prenos informácie o pretečenom množstve pre systémy diaľkových odpočtov.

Vlastnosti

Základná charakteristika a vlastnosti:

 • men. svetlosť DN 50–250 pre meranie vody do 30 °C
 • vysoká odolnosť v extrémnych podmienkach (vibrácie)
 • nová konštrukcia šmykľavých ložísk odoláva nárazom a vysokému zaťaženiu
 • dlhodobá stabilita metrologických parametrov
 • typ je určený na montáž v akejkoľvek polohe, obmedzenie je len polohou číselníka hore alebo do boku a pri zvislom smere prúdenia umiestnením meradla do smeru stúpajúceho
 • vodeodolný číselník
 • dodávaný v metrologickej triede B
 • európske typové schválenie EEC 

 

Dokumentácia

Vodomer WESAN WP 222                                                              

ENBRA - vodoměr WESAN WP 222

 

Popis

Veľký Wolmanov vodomer sa používa na meranie vysokých prietokov, ako napríklad v napájacích potrubiach, pri malej tlakovej strate.

Vlastnosti

Základná charakteristika a vlastnosti:

 • montážna poloha horizontálna alebo vertikálna
 • ciachovaná meracia vložka
 • vynikajúca stálosť merania pomocou hydraulického odľahčenia ložísk
 • ložiská zo syntetických materiálov odolné opotrebovaniu
 • zapúzdrený číselník zo skla/mosadze v krytí IP 68
 • celá horná časť s počítadlom a vysielačmi je otočná o 350 ° na ľahké odpočty
 • sériovo vstavané výstupy meracích hodnôt
 • rozšíriteľný až 3 vysielačmi impulzov ( 1 x Opto, 2 x Reed) bez poškodenia
 • overovacie plomby
 • čidlá na počítanie vpred a späť

 

Vodomer WESAN WS 233                                                               

ENBRA - vodoměr WESAN WS 233

 

Popis

Tento typ vodomera sa používa na meranie kolísajúcich prietokov v prívodných napájacích potrubiach.

Vlastnosti

Základná charakteristika a vlastnosti:

 • montážna poloha horizontálna
 • vyberateľný merací komplet
 • vynikajúca stálosť merania aj pri extrémnych zaťaženiach
 • výrazne rozšírený merací rozsah v smere malých prietokov než je uvedené v metrologickej triede
 • na uľahčenie odpočtov je celá horná časť s počítadlom a vysielačmi otočná o 350 °
 • zapúzdrený číselník zo skla/mosadze v krytí IP 68
 • sériovo vstavané výstupy meracích hodnôt
 • senzory na meranie a na diaľkový odpočet (1 x Opto, 2 x Reed je možné inštalovať dodatočne bez porušenia overovacej plomby)
 • súčasne môžu pracovať až dva rôzne digitálne výstupy a jeden analógový

 

Združený vodomer WESAN WPV 228                                    

ENBRA - sdružený vodoměr WESAN WPV 228

 

Popis

Vodomer na meranie veľmi silne kolísajúcich prietokov v prívodných napájacích potrubiach.

Vlastnosti

Základná charakteristika a vlastnosti:

 • vymeniteľná meracia jednotka pozostávajúca z jednotky hlavného vodomera, prepínacieho ventila a meracieho púzdra ako vedľajšieho vodomera
 • montáž: horizontálna s možnosťou natočenia číselníka o 90 °, vertikálne stúpajúca a klesajúca
 • ideálny tvar púzdra a horného veka zabezpečuje prevádzku bez usadenín, stojatej vody a vzduchových kapslí
 • vedenie k vedľajšiemu vodomeru integrované v krycom veku – žiadne znečistenie a nebezpečenstvo korózie
 • bez chyby merania v prepínacej oblasti
 • vedľajší suchobežný kapslový vodomer a obmedzovač spätného toku sú ľahko vymeniteľné na mieste
 • výborná dlhodobá meracia stabilita
 • celá horná časť s počítadlami a vysielačmi impulzov je otočná o 350 ° pre ľahké odpočty
 • hlavný a vedľajší vodomer sú pripravené na pripojenie celkovo dvoch kontaktných vysielačov impulzov (Reed) a jedného optovysialača
 • na zabezpečenie spoľahlivého prepnutia je pri WESANU WPV potrebný min. vstupný tlak 0,6 bar

 

Príslušenstvo vodomerov typu WOLTMAN - vysielače impulzov     

ENBRA - příslušenství vodoměrů typu WOLTMAN

 

 

Popis

OPTO vysielač impulzov Typ 573

Generovanie vysokej frekvencie impulzov, obzvlášť na ďalšie elektronické spracovanie (napr. pomocou prevodníka alebo PC), na diaľkový prenos analógových hodnôt prietoku na indikačné alebo vyhodnocovacie prístroje, na sledovanie únikov pri poruche potrubia, riadenie čerpadiel a armatúr a na dávkovanie. 

Vlastnosti

Základná charakteristika a vlastnosti:

 • ľahká zameniteľnosť snímačov bez porušenia overovacích značiek vodomera
 • jednosmerné snímanie
 • vysoké impulzné rozlíšenie

 
 Jazýčkový spínač Reed 570
 

 

Popis

Generovanie frekvencie impulzov na ďalšie elektronické spracovanie (napr. pomocou prevodníka), rovnako aj na diaľkový prenos analógových hodnôt prietoku na indikačné alebo vyhodnocovacie prístroje, na sledovanie únikov pri poruche potrubia, riadenie čerpadiel a armatúr a na dávkovanie.

Vlastnosti

Základná charakteristika a vlastnosti:

 • ľahká zameniteľnosť snímačov bez porušenia overovacích značiek vodomera
 • možnosť súčasného odosielania dvoch impulzov rozdielnej hodnoty (veľkosti)
 • vstavaná ochrana kontaktov na zvláštnu požiadavku
 • zvláštne vyhotovenie pre prostredie s nebezpečenstvom výbuchu (ES certifikát preskúšania)

 

Prietokomer MWN-C 130                                                   

ENBRA - průtokoměr MWN-C 130

                                             

 

Popis

Veľký Woltmanov vodomer s impulzným výstupom sa používa na meranie prietokov v súpravách merača tepla alebo ako vodomer na horúcu vodu.

Vlastnosti

Základná charakteristika a vlastnosti:

 • prietokomer navrhnutý na prácu s kalorimetrickými počítadlami
 • montážna poloha horizontálna, vertikálna a šikmá, s počítadlom v polohe smerom hore a do boku o 90 ° C a ďalších medziľahlých pozíciách H–V
 • modulárna konštrukcia, omnoho menšia váha
 • vyberateľná kalibračná meracia vložka
 • menovitá svetlosť od DN40
 • široký merací rozsah a nízky rozbehový prietok
 • ložiská zo syntetických materiálov odolné opotrebovaniu
 • hermeticky zapúzdrený číselník v krytí IP 68
 • jednoduchý odpočet – valčekové počítadlo je voľne otočné
 • prenos magnetickou spojkou chránenou proti ovplyvneniu vnútorným magnetickým poľom plombovateľným tieniacim krytom
 • impulzný výstup typu Reed – spínací výkon max. 10 W
 • vyrobený v zhode so štandardom ISO, metrologickým predpisom pre merače tepla a odporúčaním OIML podľa smernice MID

 

 

 

Kontaktný formulár

Povinné *