Ultrazvukové a indukčné vodomery a prietokomery

  Ultrazvukový vodomer HYDRUS                                                  

ENBRA - ultrazvukový vodoměr HYDRUS

 

Popis

Statický ultrazvukový vodomer Hydrus je určený na presné meranie a odpočty spotreby vo všetkých oblastiach zásobovania vodou.

Vlastnosti

Základná charakteristika a vlastnosti:

 • prenos dát v reálnom čase - Real Data Kommunikation, Open Metering Telegramm
 • veľkosť meradla DN 15, 20 a DN 25–50
 • dlhodobá stabilita aj pri obtiažnych podmienkach
 • neobmedzené schopnosti systému
 • detekcie únikov
 • prekračuje požiadavku tr. presnosti D, počiatočná hodnota rozbehu 1,9 l/h pri dimenzii DN15 a 20
 • ukľudňujúce dĺžky pred a za vodomerom nie sú nutné
 • nemeria vzduchové kapsy
 • necitlivý na sedimenty a nerozpustené látky vo vode
 • inštalácia v ľubovoľnej montážnej polohe
 • životnosť batérie až 16 rokov
 • použiteľný na vonkajšie použitie (bez mrazu)
 • zobrazenie chýb a kódov alarmu
 • typové schválenie podľa smernice MID

 

Indukčný prietokomer ENBRA F3   

ENBRA - indukční průtokoměr ENBRA F3

 

Popis

Indukčný prietokomer je optimálne meradlo na meranie všetkých kvapalín s elektrickou vodivosťou minimálne 5 μS/cm. Toto meradlo je veľmi presné a vlastné meranie je nezávislé na hustote, teplote a tlaku meraného média.

Vlastnosti

Základná charakteristika a vlastnosti:

 • vysoká presnosť merania (< 0,5 %) v širokom rozsahu prietokov (1:400)
 • vysoká integrácia elektroniky, a tým aj vysoká spoľahlivosť
 • komfortná obsluha – štvorriadkový displej, prehľadné a zrozumiteľné menu s možnosťou voľby skladby položiek
 • pohodlná kalibrácia
 • pri prevádzkových meradlách ľahká zmena maximálneho prietoku u užívateľa
 • hodiny reálneho času a možnosť sledovania histórie (100 dátových vzoriek)
 • tlmenie pri nárazových zmenách prietoku
 • zálohovanie dát pri výpadku siete
 • automatické čistenie elektród
 • dva nezávislé multifunkčné výstupy
 • priame napojenie do mobilnej siete GSM (telefón alebo modem), dátové spojenie SMS
 • priestor a konektor pre prídavný modul (rozširujúci funkcie, predovšetkým celá škála protokolov prenosu dát)

 

Ultrazvukový prietokomer Sharky FS 473                                 

ENBRA - ultrazvukový průtokoměr Sharky FS 473

 

Popis

Kompaktný merač SHARKY dosahuje mimoriadnu presnosť merania v širokom rozsahu dimenzií. Vďaka svojmu unikátnemu riešeniu eliminuje chyby meraní, umožňuje meranie spätného toku a energeticky efektívnejšiu prevádzku lepšie než iné konkurenčné riešenia.

Vlastnosti

Základná charakteristika a vlastnosti:

 • prietokomer bez pohyblivých častí
 • schválenie podľa MID pre dynamický rozsah 1:250 v triede 2
 • nominálne prietoky 0,6 až 60 m3/h
 • pre tlak PN 25 a teploty až do 150 °C
 • mimoriadne nízka energetická náročnosť
 • samočistiace schopnosti

                                                 

 

Kontaktný formulár

Povinné *