Kotly

logo fondital Be PALLINI

  

Firma FONDITAL je jedna z popredných značiek zaoberajúca sa výrobou domácich vykurovacích systémov. Jej široká ponuka obsahuje vysokospoľahlivé produkty navrhnuté s ohľadom na životné prostredie a energetickú úspornosť. Moderné technológie výroby a uplatnenie japonských štandardov kvality radí firmu medzi popredných výrobcov. Perfektná kvalita produktov bola vždy základným princípom značky FONDITAL. Od samého začiatku si značka FONDITAL dala za svoje poslanie, neustále inovovať svoje výrobky a výrobný postup vykurovacích systémov  tak, aby výrobky spĺňali stále sa zvyšujúce nároky.
To všetko je možné len vďaka modernému prístupu, dôrazu na dokonalosť, precíznemu výberu materiálov a schopnosti orientovať sa na súčasnom trhu. Dnes je značka FONDITAL synonymom pre teplo, bezpečie a komfort.

     
 KONDENZAČNÉ KOTLY  

Kondenzačné kotly Fondital

Moderné plynové kotly na zemný plyn dosahujú podstatne vyššiu účinnosť než ich predchodcovia. Ďalšie zníženie spotreby zemného plynu je už možné len dôsledným využitím tepelného obsahu spalín, ktoré odchádzajú z kotla. To umožňujú jedine kondenzačné kotly. Jednou z častí emisií vznikajúcich pri spaľovaní plynu sú vodné pary. Tie opúšťajú spaľovaciu komoru pri tradičných kotloch pri veľmi vysokej teplote spoločne so spalinami – cca 11 % energie získanej z paliva (tzv. latentné kondenzačné teplo) sa zbytočne stráca. Pri kondenzačných kotloch prechádzajú spaliny predtým, ako opustia spaľovaciu komoru, cez chladnejšiu časť výmenníka, kde dochádza pri cca 55 °C ku kondenzácii obsiahnutých vodných pár (tzv. rosný bod). Latentné teplo z kondenzácie je vrátené späť do systému a efektívne využité. Pri konvenčných kotloch sa neuvažuje s využitím kondenzačného tepla – účinnosť, vypočítaná z výhrevnosti paliva, sa pohybuje okolo 90 %. Účinnosť kondenzačných kotlov vychádza rovnako zo vzťahu k výhrevnosti, tzn., že vypočítame pri kotloch „neuveriteľnú“ účinnosť až 109 % a o 25 % nižšiu spotrebu paliva.

 KONNVENČNÉ KOTLY  

Konvenčné kotly Fondital

Rad konvenčných plynových kotlov na vykurovanie s možnosťou prípravy TV v externom alebo vstavanom zásobníku alebo s prietokovým ohrevom TV v bithermickom, prípadne doskovom výmenníku. Kotly primárne určené len na vykurovanie sú pripravené na ohrev TV v externom zásobníku - postačí len dokúpiť čidlo teploty TV.

 

     
ENBRA - ELEKTRICKÉ KOTLE  

Elektrické kotly

Rad elektrických kotlov s nominálnymi výkonmi 8, 15, 24 kW s možnosťou plynulej modulácie po výkonovom kroku 2,5 kW. Kotly podporujú ekvitermnú reguláciu a je k nim možné pripojiť zásobník TV. Možnosť ovládania pomocou GSM modulu.

197943  

Kotly na tuhé palivá a peletové horáky

Novinkou v portfóliu sú oeľové automatické kotle na pelety ENBRA CB-EKO s horákom B-Max, ktoré sú určené na spaľovanie drevných peliet a je ich možné integrovať do akéhokoľvek vykurovacieho systému, od radiátorového kúrenia po podlahové. 

ENBRA - ODKOUŘENÍ  

Oddymenie a príslušenstvo

                                                      

 

 

Máte záujem o produkty ENBRA?  

Kontaktujte nás.

 

 

 

Kontaktný formulár

Povinné *