ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM

Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach

 

ZelenaDomacnostiam

Rodinné a bytové domy sa môžu uchádzať o podporu formou poukážky na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) vďaka národnému projektu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) s názvom Zelená domácnostiam.

Národný projekt SIEA je financovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR. V pilotnom projekte bude v prvej fáze k dispozícii 45 miliónov €. Celková výška podpory na inštaláciu malých zariadení OZE zostáva naďalej na úrovni pôvodných 115 miliónov € z európskych a štátnych zdrojov.

 Odkaz na stránku ZELENÁ DOMACNOSTIAM
 Odkaz na Zoznam zariadení zaradeních do dotačného programu
 

 

 

Kotly na tuhé palivá ENBRA TP-EKO PELLET

ENBRA TP-EKO

Popis

Kotol ENBRA TP-EKO PELLET je určený pre spaľovanie drevných peliet a je registrovaným zariadením v dotačnom programe „Zelená domácnostiam“. Vďaka tomu je možné pri inštalácii tohto kotla čerpať dotácie a tým znížiť náklady spojené s kúpou a inštaláciou kotla.

Kotol spĺňa požiadavky najprísnejšej 5. emisnej triedy podľa STN EN 303-5 vo všetkých výkonových radách od 19 až po 76 kW.

Kotly ENBRA TP-EKO PELLET majú jednoduchú obsluhu a vďaka svojim výmenníkom vysokú účinnosť a veľmi hospodárnu prevádzku s minimálnym usadzovaním nečistôt. Dodatočne je možné kotol vybaviť aj riadiacou jednotkou pre ekvitermickú reguláciu a riedenie trojcestného ventilu.

   

Kotly na tuhé palivá FERROLI SFL

 SFL Pellet2

Popis

Kotol FERROLI SFL pre spaľovanie leletiek

Základná charakteristika a vlastnosti:

  • Plne automatický horák na pelety so slimákovým dopravníkom paliva
  • Horák je možné riadiť izbovým termostatom typu on/off alebo pomocou vnútorných hodín zabudovaných v horáku
  • Komfort automatického zapálenia a dohorenia
  • Presná regulácia teploty vykurovaného priestoru
  • Možnosť volenia modulačného alebo on/off režimu
  • Ochranné a autodiagnostické funkcie
  • Úspora nákladov na vykurovanie – vykurujeme, len keď potrebujeme
  • Úspora priestoru na uskladnenie paliva – 1 tona peliet = 1 paletové miesto
  • Vysoká účinnosť, variabilná veľkosť zásobníka peliet
  • Zariadenie určené na spaľovanie drevných peliet bez prímesí kôry alebo rastlinných zvyškov s priemerom 6/35 mm