ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM

Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach

 

ZelenaDomacnostiam

Rodinné a bytové domy sa môžu uchádzať o podporu formou poukážky na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) vďaka národnému projektu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) s názvom Zelená domácnostiam.

Národný projekt SIEA je financovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR. V pilotnom projekte bude v prvej fáze k dispozícii 45 miliónov €. Celková výška podpory na inštaláciu malých zariadení OZE zostáva naďalej na úrovni pôvodných 115 miliónov € z európskych a štátnych zdrojov.

 Odkaz na stránku ZELENÁ DOMACNOSTIAM
 Odkaz na Zoznam zariadení zaradeních do dotačného programu
 

 

 

Kotly na pevné palivá ENBRA CB-EKO PELLET

 cb-eko

Popis

Stacionárny oceľový automatický kotol na pelety ENBRA CB-EKO s horákom B-Max je určený na spaľovanie drevných peliet a je ho možné integrovať do akéhokoľvek vykurovacieho systému, od radiátorového kúrenia po podlahové.

ENBRA CB-EKO PELLET je registrovaným zariadením v dotačnom programe "Zelená domácnostiam". Vďaka tomu je možné pri inštalácii tohto kotla čerpať dotácie, a tým znížiť náklady spojené s kúpou a inštaláciou kotla. Kotol spĺňa požiadavky najprísnejšej 5. emisnej triedy podľa STN EN 303-5 vo všetkých výkonových radách. Špeciálne vyhotovenie kotla umožňuje dosahovať vysokú účinnosť, čo spolu s vysokou účinnosťou spaľovania peliet v horáku B-Max zabezpečuje úsporu nákladov na vykurovanie. 

   

Kotly na pevné palivá ENBRA TP-EKO PELLET

 2

Popis

 

Kotol ENBRA TP-EKO PELLET je určený pre spaľovanie drevných peliet a je registrovaným zariadením v dotačnom programe „Zelená domácnostiam“. Vďaka tomu je možné pri inštalácii tohto kotla čerpať dotácie a tým znížiť náklady spojené s kúpou a inštaláciou kotla. 

Kotol spĺňa požiadavky najprísnejšej 5. emisnej triedy podľa STN EN 303-5 vo všetkých výkonových radách od 19 až po 76 kW. 

Kotly ENBRA TP-EKO PELLET majú jednoduchú obsluhu a vďaka svojim výmenníkom vysokú účinnosť a veľmi hospodárnu prevádzku s minimálnym usadzovaním nečistôt. Dodatočne je možné kotol vybaviť aj riadiacou jednotkou pre ekvitermickú reguláciu a riadenie trojcestného ventilu.