Obytné komplexy

ENBRA - reference - vyregulování otopných soustav new

Vyregulovanie vykurovacích sústav na českých sídliskách

Vykonanie hydraulického vyváženia vykurovacej sústavy, osadenie termoregulačných ventilov (TRV) na vykurovacích telesách a regulačných prvkov na stúpačkách a pätách bytových domov:

Objekty MČ Brno-Líšeň (9 000 ks TRV)
Objekty MČ Brno-Starý Lískovec (6 000 ks TRV)
Objekty SBD Průkopník, Brno (19 000 ks TRV)
Objekty SBD Družba, Brno (3 000 ks TRV)
Objekty SBD Macocha, Blansko a okolí (4 000 ks TRV)
Objekty SBD Máj, Brno (2 000 ks TRV)
Objekty mesta Kopřivnice (8 000 ks TRV)
Objekty mesta Frýdek Místek (25 000 ks TRV)

ENBRA - reference - vyregulování otopných soustav 2

 

Vyregulovanie vykurovacích sústav na českých sídliskách

Vykonanie hydraulického vyváženia vykurovacej sústavy, osadenie termoregulačných ventilov (TRV) na vykurovacích telesách a regulačných prvkov na stúpačkách a pätách bytových domov:

BD Vlkova 1-9, Brno – Líšeň (640 ks TRV)
BD Velkopavlovická 2,4,6,8, Brno (212 ks TRV)
BD Velkopavlovická 10, Brno (250 ks TRV)
BD Axmannova 13, Brno (130 ks TRV)
BD Jírovcova 2,4,6, Brno (120 ks TRV)
BD Strž 4,5, Brno (100 ks TRV)
BD Záhumenní 1151, Kopřivnice (250 ks TRV)
BD Květnická 1617-18, Tišnov (80 ks TRV)

ENBRA - reference - Obytný komplex Odlochovice

Integrované centrum sociálních služeb, Odlochovice

Inštalácia šiestich vysokoteplotných tepelných čerpadiel ROTEX HPSU HiTemp a deviatich solárnych kolektorov ENBRASolar 300. Na vykurovanie hlavnej budovy bola inštalovaná kaskáda piatich tepelných čerpadiel (80 kW) v spojení s akumulačnou nádržou s objemom 1000 l. Ako záložný zdroj bol použitý elektrický kotol FERROLI FEB Comfort s výkonom 24 kW. Na vykurovanie druhej budovy bolo inštalované tepelné čerpadlo ROTEX HPSU HiTemp 16 kW so záložným 6 kW elektroohrevom. Solárny systém v oboch budovách zostavený z 9 solárnych kolektorov ENBRA Solar a 400 l solárny bojler slúži ako na ohrev teplej vody, tak aj k predhrevu vykurovacej vody.

ENBRA - reference - obytný dům Okrouhlá Oblá Brno

Bytový dům Okrouhlá, Brno 

Zpracování dokumentace pro územní souhlas a realizační dokumentace systému se solárními termickými kolektory ENBRASolar 300 pro ohřev vody v objektu bytového domu. V rámci rekonstrukce střešního pláště bylo instalováno 60 termických solárních kolektorů, 4 ks akumulačních zásobníků TV Regulus RBC, každý o objemu 1000 litrů. Řešení uspoří investorovi v ročních nákladech na vytápění a teplou vodu více než 100 tisíc Kč.

ENBRA - reference - hotel Ovčárna Jeseníky

Vojenské lázeňské a rekreační zařízení Ovčárna, CHKO Jeseníky

Realizace tepelných čerpadel země-voda. Provedení Thermal-Responding testu prvního vrtu na 120 metrech hloubky pro zjištění energetické vydatnosti lokality 1 300 m n.m. vč. geologického controlingu a měření vydatnosti podloží. Vrtné práce vč. vystrojení vrtů dvojitou zesílenou U-sondou, tj. celková délka vrtů 2 523 m. Ve strojovně tepelného hospodářství byly instalovány (jako první instalace těchto nových typů tepelných čerpadel v ČR) dvě soustrojí NIBE Fighter typ 1345, 2x 60 kW o topném faktoru 3,34 při spádu 0/50°C. Dosažení měsíční úspory 100 – 120 tis. Kč.

BD Divišova, Karviná

ENBRA - reference - obytný dům Divišova Karviná

 
BD Molákova, Praha

ENBRA - reference - obytný dům Molákova Praha

Dodávka a montáž indikátorů topných nákladů (726 ks), vodoměrů (940 ks), 31 ks komunikačních uzlů. IP, vytvoření a zprovoznění sítě Qundis AMR, elektroinstalace, M-BUS propojení, napojení a přenos dat přes internet, demontáž a odečet původních odpařovacích ITN.

Rekonstrukce rozvodů kanalizace, plynu, cirkulace TV a vzduchotechniky. Původní rozvody byly nahrazeny měděnými rozvody, potrubí demonto- váno a nahrazeno potrubím z pozinkovaného plechu. Ve všech 230 bytech byly použity radiální ventilátory.

ENBRA - reference - obytný dům Řečkovice Brno


 
BD Měříčkova, Brno

ENBRA - reference - obytný dům Presslova 33-35 Brno


 
BD Presslova, Brno

Zřízení plynového zdroje tepla pro vytápění a zajištění ohřevu vody solárními termickými panely. Celý objekt byl napojen na nový zdroj tepla, kde byly instalovány plynové kondenzační kotle o výkonu 88 kW.

Realizace plynové kotelny o výkonu 150 kW. Původní zařízení kotelny a strojovny bylo nahrazeno kaskádou 3 plynových kondenzačních kotlů o jmenovitém výkonu 148,5 kW. V prostoru vlastní kotelny zůstala jen část horizontálního rozvodu.

Hotelový dům, Bohumín

ENBRA - reference - Hotelový dům Bohumín

Rekonstrukce CZT, Uh. Brod

 

ENBRA - reference - rekonstrukce CZT Uh. Brod

Dodávka a montáž 332 ks elektronických indikátorů topných nákladů včetně dalších souvisejících služeb v oblasti rozúčtování topných nákladů.

Realizace rozvodů předizolovaného potrubí. Položení nového potrubí pro zásobení objektů teplem z kotelen K2 a K2. Teplovodní rozvody byly navrženy na teplotní spád 105/65º C, letní provoz 70/40º C, tlak 1,6 MPa. Celková délka potrubí činila 3 km.

ENBRA - reference - Družstvo Weilova Plk. Mráze 17 Praha

BD Plk. Mráze 17, Praha

ENBRA - reference - obytný dům Pyramida Olomouc

BD Pyramida, Olomouc

Dodávka a montáž rozdělovačů topných nákladů, vodoměrů, kanalizačních stoupaček (zajištění manipulace s nebezpečným odpadem – azbest) včetně regulace otopné soustavy po zateplení objektu.

Spolupráce na dodávkách
zařízení včetně dalších souvisejících služeb.

BD Tesařská, Havířov

ENBRA - reference - obytný dům Tesařská Havířov

PK Na Vinobraní, Praha

ENBRA - reference - plynová kotelna Na Vinobraní Praha

Dodávka vodoměrů na SV a TV s dálkovým přenosem naměřených dat včetně vytvoření a zprovoznění sítě dálkových odečtů Siemeca pro 49 bytových jednotek.

Demontáž a likvidace původního vybavení plynové kotelny a instalace dvou kondenzačních kotlů Ferroli Econcept Tech 51 o celkovém výkonu 96 kW, včetně 2 čerpadel GRUNDFOS Magma, elektropohonu RA 661 a dalších prvků.

ENBRA - reference - domy s pečovatelskou službou Šenov Ostrava

 

Domy s pečovatelskou službou Šenov, Ostrava

 

ENBRA - reference - obytný dům I. P. Pavlova Olomouc

BD I. P. Pavlova, Olomouc

Dodávka a montáž elektronických indikátorů topných nákladů včetně dalších souvisejících služeb.

Realizováno cca 230 projektů. Regulace topných systémů včetně poskytování dalších služeb.

Vojenská zotavovna, Měřín

ENBRA - reference - Vojenská zotavovna Měřín

VS Kolaříkova, Frýdek-Místek

ENBRA - reference - výměníková stanice Kolaříkova Frýdek-Místek

Dodávka a montáž tepelného čerpadla země-voda IVT Greenline D70. Realizace kompletní projektové dokumentace, 10-ti vrtů do hloubky 100 m, vč. řídicího systému měření, regulace a softwarového vybavení. Čerpadlo zajišťuje TV pro celý areál a dvou bazénů.

Rekonstrukce výměníkové stanice PS09 na ulici Kolaříkova ve Frýdku-Místku. Finanční objem 5,7 mil. Kč.

ENBRA - reference - podpora rozvoje využití biomasy na Telčsku

Podpora rozvoje využití biomasy na Telčsku

ENBRA - reference - obytný dům Koněvova Brno

BD Koněvova, Brno

Výměna 53 starých kamen a kotlů na hnědé uhlí za nové zplyňovací kotle na kusové dřevo.

Montáž termostatických ventilů a hlavic na celkem 162 ks otopných těles a montáž regulačních ventilů na stoupačky včetně výměny stoupačkových uzávěrů. Celkem byla provedena regulace na 27 stoupačkách. Po dokončení montáže byla celá soustava vyregulována dle zpracovaného projektu.

BD Konojedská-Mukařovská, Praha

ENBRA - reference - BD Konojedská Mukařovská Praha

BD Svitavská, Brno

ENBRA - reference - obytný dům Svitavská Brno

Instalace kaskády 3 plynových kondenzačních kotlů Ferroli Econcept 50A, kompletní kotlové sestavy s napojením na stávající rozvody UT a kompletní odkouření. Dodávka systému měření a regulace pomocí ekvitermní regulace.

Oprava výměníkové stanice pára/voda v objektu bytového domu v Brně. Výměníková stanice slouží jako zdroj tepla pro ÚT a pro ohřev TV. Z výměníkové stanice je teplem a TV zásobován bytový dům Svitavská 4a.

ENBRA - reference - obytný dům Třebíč

Bytový dům, Třebíč

ENBRA - reference - obytný dům Vlkova Brno

BD Vlkova, Brno

Instalace 4 plynových ohřívačů JW 550 v bytovém objektu s 68 bytovými jednotkami, které nahradily zařízení pro ohřev TUV (3x plynový kotel ETI 60 + zásobník TUV 6 300 l). Při průměrné spotřebě 35 m3 /b.j./rok činí úspora nákladů na ohřev TUV 50 %. Návratnost investice 6 měsíců.

Provedení hydraulického vyvážení dvoutrubkové otopné soustavy v objektech bytových domů s cca 640 ks termostatických ventilů a 60 ks vyvažovacích armatur. Investiční cena akce: 730 tis. Kč bez DPH.

Bytový dům, Židlochovice

ENBRA - reference - obytný dům Židlochovice

Dům s pečovatelskou službou a kulturní dům, Val. Bystřice

ENBRA - reference - Dům s pečovatelskou službou Valašská Bystřice

Doplnění systému pro vytápění a ohřev vody o 8 kusů solárních kolektorů ENBRASolar 300 a solární 750L zásobník pro teplou vodu. Do něj byl napojen i stávající plynový kotel pro dohřev vody.

Dodávka a montáž 40 ks elektronických indikátorů topných nákladů v domě s pečovatelskou službou a kulturním domě vč. následné odečítací a rozúčtovací služby.

ENBRA - reference - Dům s pečovatelskou službou Český Těšín

Dům s pečovatelskou službou, Český Těšín

ENBRA - reference - Dům s pečovatelskou službou Majetín

Dům s pečovatelskou službou, Majetín

Dodávka a montáž 185 ks indikátorů topných nákladů v domě s pečovatelskou službou vč. následné odečítací a rozúčtovací služby.

Regulace topného systému vč. následného rozúčtování topných nákladů.

Želatovská kasárna Přerov

ENBRA - reference Želatovská kasárna Přerov

J. Ziky, Ostrava - Poruba ENBRA - reference - obytný dům J. Ziky Ostrava

Zpracování technicko-ekonomické studie zaměřené na rekonstrukci tepelné sítě v areálu Želatovské kasárna v Přerově a návrhu nové výměníkové stanice jako zdroje tepla pro daný areál.

 Dodávka a montáž 2 ks vysokoteplotních tepelných čerpadel ROTEX 2x16 kW (vnitřní a venkovní jednotka), vč. projektové dokumentace vytápění a MaR, montáž chladivo, elektro, kotelna, MaR, online monitoring provozu čerpadel. Čerpadla slouží k dohřevu topné vody.

ENBRA - reference - Horkovod a předávací stanice pro objekt internátu, Frýdek-Místek

Objekt internátu, Frýdek – Místek

ENBRA - reference - kotelna tepelných čerpadel Ostrava Kotelna tepelných čerpadel, Ostrava

Výkopové práce a položení horkovodního předizolovaného potrubí. Dodávka a montáž horkovodní předávací stanice s kombinovanou přípravou topné (330kW) a teplé vody (250kW). Dodávka, zapojení a zprovoznění systému řízení, měření a regulace předávací stanice.

Dodávka a montáž technologie zdroje vytápění 320kW a chlazení 420kW pomocí 6 jednotek tepelných čerpadel vzduch-voda, vč. stavebních úprav a vybudování anglického dvorku. Součástí realizace dále byla dodávka a montáž systému měření a regulace, tlumičů hluku a akustické izolace. Realizace proběhla na základě projektové dokumentace, která byla také součástí dodávky firmy ENBRA.

       

Kontaktný formulár

Povinné *