Bytové vodomery

ENBRA - suchoběžný vodoměr EV a EV I

 

Suchobežný vodomer EV a EV I                                              DOKUMENTÁCIA Download button blue
(bližšie informácie o produkte na stiahnutie TU )

Jednovtokový lopatkový vodomer EV je určený predovšetkým domácnostiam (rodinné domy, inštalačné jadrá v nájomných domoch), kde je možné využiť možnosti oboch montážnych polôh.

   

Prednosti:

 • dvojložiskové zafírové uloženie lopatkového kolesa

 • dlhodobá životnosť a stabilita metrologických parametrov

 • záruka 3 roky

 • špeciálne vyhotovenie pre ventily, batérie a pod omietku

 • vyhotovenie EV I s kontaktným impulzným výstupom 1/10/100 l/imp

 • dimenzia/prietok DN15/1,5 a DN20/2,5

 • na meranie studenej vody do 30 °C a teplej vody do 90 °C

 • typové schválenie EEC

 • garancia antimagnetickej odolnosti podľa nových predpisov systému MID

 • spĺňa požiadavky na výrobky pre priamy styk s pitnou vodou podľa vyhl.č. 409/2005 Sb.

 • otočný číselník pre ľahký odpočet údajov

 • montážna poloha vodorovná a zvislá

 • možnosť opráv výmenným spôsobom

 

ENBRA - radiový antimagnetický suchoběžný vodoměr ER-AM

 

Rádiový antimagnetický suchobežný vodomer ER-AM             DOKUMENTÁCIA Download button blue
(bližšie informácie o produkte na stiahnutie TU )

Bytový vodomer ER-AM je suchobežný jednovtokový vodomer vyznačujúci sa mimoriadne vydarenou konštrukciou s použitím mnohých technických vylepšení. To spolu s precíznou výrobou zabezpečuje mimoriadnu presnosť meradla nielen pri ustálenom prietoku vody, ale tiež pri rýchlom nábehu a dobehu prietoku, čo je obzvlášť dôležité pri používaní pákových batérií.

 

Prednosti:

 • mimoriadne presný (Rmax = 100)

 • zvýšená presnosť v kombinácii s pákovými batériami

 • úplne neovplyvniteľný magnetom ani iným spôsobom

 • bez nutnosti ukľudňujúcich dĺžok na vstupe a výstupe

 • špeciálny tvar tlakovej dosky zvyšuje odolnosť proti mrazu

 • masívna, mechanicky veľmi odolná konštrukcia

 • pripravený na montáž rádiomodulu – prenos informácií o veľkosti a smere prietoku

 • kryt číselníka z nárazuvzdorného materiálu je otočný pre ľahký odpočet údajov a je hermeticky uzavretý – ochrana proti zahmleniu

 • typovo schválený podľa najnovšej európskej normy podľa 2004/22/ES – MID

 • spĺňa požiadavky na výrobky pre priamy styk s pitnou vodou podľa vyhl. č. 409/2005 Sb.

 

ENBRA - systémový suchoběžný vodoměr Wehrle MODULARIS

 

Systémový suchobežný vodomer Wehrle MODULARIS             DOKUMENTÁCIA Download button blue 
(bližšie informácie o produkte na stiahnutie TU )

Systémový vodomer Wehrle Modularis je určený predovšetkým na meranie spotreby vody v bytových domoch a administratívnych a priemyselných objektoch. Od bežne používaných vodomerov sa líši tým, že je ho možné pri montáži alebo v priebehu používania osadiť niekoľkými typmi systémových modulov, ktoré umožňujú okrem vizuálneho odpočtu tiež odpočet na diaľku.

 

Prednosti:

 • bezkonkurenčné antimagnetické vlastnosti

 • dvojložiskové uloženie lopatkového kolesa

 • suchobežné jednovtokové vyhotovenie

 • dlhodobá životnosť a stabilita metrolog. parametrov

 • možnosť osadenia rádiovým modulom QUNDIS WFZ16.MO pre systém Q AMR alebo pochôdzkový systém Q walk-by – 868 MHz, ďalej výstupom SO a modulom M-Bus

 • typ ETK-EAX na studenú vodu do 30 °C, ETW-EAX na teplú vodu do 90 °C

 • otočný číselník pre ľahký odpočet údajov

 • typové schválenie podľa EÚ alebo MID

 • spĺňa požiadavky na výrobky pre priamy styk s pitnou vodou podľa vyhl. č. 409/2005 Sb.

 

ENBRA - mokroběžný vodoměr DBRF DBRC DOMUS  

Mokrobežný vodomer DBRF, DBRC „DOMUS“                          DOKUMENTÁCIA Download button blue
(bližšie informácie o produkte na stiahnutie TU )

Bytový mokrobežný vodomer DOMUS je určený predovšetkým na meranie spotreby teplej a studenej vody v bytových domoch a administratívnych budovách. Od bežne používaných vodomerov sa líši tým, že jeho číselník je spoločne s meracím mechanizmom zatopený meranou kvapalinou a prenos údajov na číselník je priamo mechanický bez spojky. Tým odpadá akékoľvek ovplyvnenie meraných hodnôt z vonkajšej strany meradla.

 

Prednosti:

 • z hľadiska konštrukcie magneticky neovplyvniteľný

 • dvojložiskové uloženie lopatkového kolesa

 • mokrobežné jednovtokové vyhotovenie

 • dlhodobá životnosť a stabilita metrolog. parametrov

 • DBRF – typové schválenie podľa MID pre studenú vodu – teplotné triedy T 30 a T 50

 • DBRC – typové schválenie podľa EÚ pre teplú vodu – 90 °C

 • číselník je chránený plastovým krytom s krycím viečkom

 • meradlo nepotrebuje na vstupe ani výstupe ukľudňujúce dĺžky

 • montážna poloha vodorovná a zvislá

 

ENBRA - kroužkový objemový vodoměr ALTAIR V3

 

 

Krúžkový objemový vodomer ALTAIR                                     DOKUMENTÁCIA Download button blue
(bližšie informácie o produkte na stiahnutie TU )

Vodomer ALTAIR je všestranne použiteľný. Vzhľadom na veľkú meraciu komoru môže byť použitý v bytovej oblasti alebo ako hlavný vodomer. ALTAIR je modulárne meradlo a môže byť kedykoľvek aktuálne osadený odpočtovým systémom IZAR RADIO, impulzným vysielačom IZAR PULSE alebo IZAR DOSING pre rozšírenie svojich možností.

 

Prednosti:

 • modulárna konštrukcia objemového vodomera

 • veľkosť meradla DN 15 až DN 40

 • počiatočná hodnota rozbehu 2 l/h pri dimenzii DN 15

 • veľmi nízka tlaková strata

 • nové modulárne počítadlo „ Ha + Ti“

 • na prianie číselník meradla vo vyhotovení sklo/kov

 • typové schválenie podľa smernice MID do meracieho rozsahu R = 500

 • vysoký dynamický rozsah

 • montážna poloha vodorovná a zvislá

                                               

 

Kontaktný formulár

Povinné *