Čo zabezpečujeme

Aké služby poskytuje autorizované metrologické pracovisko ENBRA?

 • Následné overenie určených meradiel
 • Konfigurácia a nastavenie meradiel
 • Kalibrácia meradiel
 • Poradenskú a expertnú činnosť

 ENBRA metrologické pracovisko

 

Meradlá a rozsahy, ktoré pre vás overíme

Meradlá tepla
 • Kompaktné
 • Merače s neoddeliteľnými členmi
 • Kombinované
Snímače prietokov, meradlá pretečeného množstva teplonosného média
Snímače teploty
Kalorimetrické počítadlá, vyhodnocovacie jednotky
Vodomery
 • na studenú vodu
 • na teplú vodu
Prietokomery
 • indukčné
 • ultrazvukové
 • vírové
 • hmotnostné
 • fluidikové

 

V akom rozsahu?

 • prietok (0,006 až 30) m3/h
 • dimenzia do DN 65
 • teplota (0 až 160)˚C
 • teplotný rozdiel Δt  (2 až 180)K

 

My vám poradíme! Kontaktujte nás