Domové a priemyselné vodomery

Domové a priemyselné vodomery ENBRA sú modulárne, suchobežné či mokrobežné, jednovtokové či viacvtokové vodomery na meranie studenej a teplej vody. Vykazujú vysoký dynamický rozsah. Podľa typu je možné aplikovať ich do vodorovnej aj do zvislej montáže, bez nutnosti upokojujúcich dĺžok na vstupe a výstupe. Niektoré typy priemyselných vodomerov sú určené do extrémnych podmienok, kde musia odolať napr. vibráciám.

Rovnako ako u bytových vodomerov, aj u domových a priemyselných vodomerov je dôležitým parametrom prietok. V tejto kategórii produktov je však kladený veľký dôraz aj na maximálny pracovný tlak. Niektoré typy domových a priemyselných vodomerov možno osadiť rádiovým, impulzným alebo M-Bus modulom pre vizuálny a diaľkový odpočet, iné už impulzným modulom disponujú. Priemyselné vodomery ENBRA majú dlhodobú životnosť a stabilitu metrologických parametrov.