Elektrické zásobníkové ohrievače vody

Najjednoduchšia príprava teplej vody po inštalačnej stránke, potrebujete len pripojenie na elektrickú sieť a napojiť ohrievač na vodovodné potrubie