Servis

Široká sieť našich partnerov umožňuje ešte lepší servis. Všetci naši partneri pravidelne navštevujú odborné školenia na produkty ENBRA, s ktorými pracujú. Zaistíme teda profesionalitu a nevyhnutné znalosti, ktoré umožňujú ešte kvalitnejšiu starostlivosť o našich zákazníkov.

Potrebujete servis kotla alebo revíznu prehliadku? Alebo chcete objednať záručný a pozáručný servis nami inštalovaných meračov?

Vyberte si z možností nižšie:

 

Čo pre vás môžeme urobiť?
  • záručný a pozáručný servis meračov
  • prekládka PRVN - pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov (merače na radiátoroch)
  • dodatočná montáž vodomerov, meračov tepla, PRVN

Objednajte sa cez objednávkový formulár

Objednávka servisného zásahu


 

 

Čo pre vás môžeme urobiť?
  • montáž alebo servis kotlov, klimatizácií či tepelných čerpadiel
  • prehľad predajcov kotlov a ich náhradných dielov vo vašom okolí

 servis kotlov, klimatizácií, tepelných čerpadiel

Vyberte si servisného partnera v blízkosti vášho bydliska 

Servisná sieť - vykurovanie