Merače tepla a chladu a pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov

Veľmi častou potrebou u bytových a komerčných objektoch je rozdelenie nákladov na vykurovanie celého objektu (podľa účtu za plyn, faktúry za teplo, ...) medzi jednotlivé spotrebiteľské jednotky (spotrebiteľa).

V súčasnej dobe sa pre stanovenie nákladov na vykurovanie spotrebiteľských jednotiek používajú rozdielne metódy, založené na použití týchto technických zariadení:

  •   merače tepla
  •   pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov inštalované na každom vykurovacom telese