Naši dodávatelia

ADISA Spain

Španielsko • Priemyslové kondenzačné kotle              
 • Založená v roku 1961 v Španielsku (Arenys de Mar, 40 km od Barcelóny). Súčasť koncernu Hitecsa. 
 • Viac ako 200 zamestnancov. 
 • Výroba je koncipovaná do dvoch tovární na ploche 10 000 m2.
 • Obe továrne sú vybavené vlastným testovacím laboratóriom. 
 • Všetka výroba je určená pre trhy Európy, Strednej a Južnej Ameriky.
 • Vlastný vývoj a výroba, ktorá kladie dôraz na požiadavky klientov. 
 • Vlastné vývojové oddelenie pre materiály a technológie. 
 • Spoločnosť certifikovaná v súlade so štandardami UNI EN ISO 9001:2000.
 • Vysoko efektívne kotle - certifikované 4 hviezdičkami. 
 • Pokrytie celého výkonového rozsahu od 70 kW do 950 kW.

Boschetti 

Italy • Plynové závesné, bivalentné a priemyslové ohrievače ENBRA
 
 • Tradičný rodinný podnik s viac ako 45-ročnou históriou a 43 zamestnancami, z ktorých významná väčšina má priezvisko Boschetti.
 • Druhý najvýznamnejší výrobca plynových (a iných) ohrievačov TUV v Taliansku – ročná produkcia viac ako 30 000 ks závesných, stacionárnych a priemyslových ohrievačov v objemoch od 10 do 5 000 litrov.

ENBRA zastupuje v SR a ČR od roku 2002, predaných cca 30 000 ks.
Drvivá väčšina inštalovaných ohrievačov je stále v prevádzke!

DIEHL Metering GmbH

  

Nemecko • Ultrazvukové merače tepla 
 • Jeden z najväčších svetových výrobcov prietokomerov a meračov tepla, súčasť koncernu DIEHL Group*.
 • Založený roku 1862, hlavný výrobný závod je v Ansbachu, Nemecko.
 • 1 800 zamestnancov, ročné predaje 20 mil. eur.
 • Produkcia cca 6 000 000 ks prietokomerov a meračov tepla všetkých typov a dimenzí a 3 500 000 ks radiových modulov – ako jedna z mála firiem vyrába prietokomery typu WOLTMAN na horúcu vodu.
 • Vývoz tvorí asi 20 % produkcie.
 • Certifikovaná v súlade s mezinárodným systémom kvality ISO 9001 a 14001 pre kvalitu životného prostredia.
 • Súčasne je QM-System certifikovaný podľa smernice 2004/22/ES MID.

ENBRA zastupuje v SR a ČR od roku 1992 (predaných viac ako 10 tis. ks domových a priemyslových vodomerov).

* Rodinná spoločnosť založená v roku 1902, 12 150 zamestnancov, ročné predaje 2,1 mld. eur.

 

G. GIOANOLA Spa Italy

  

Taliansko • Domové vodomery ENBRA 
 • Rodinná firma, založená roku 1958 v Nizza Monferrato v Taliansku.
 • Vlastný vývoj a výroba (vývoj, konštrukcia, kompletácia a testovanie celej produkcie).
 • Najvyššej kvality produkcie je dosiahnuté pomocou priamej kontroly naprieč všetkými výrobnými procesmi. Kontrolný cyklus prakticky štartuje už u subdodávateľov, cez skladové hospodárstvo, identifikáciu, čistotu prostredia a nakladaním so všetkými materiálmi v sklade aj behom výroby a pokračuje cez obrábacie a výrobné linky až po finálnu kompletáciu všetkých komponentov. Výroba je kompletne robotizovaná.
 • Certifikovaná v súlade s mezinárodným systémom kvality podľa EN ISO 9001 a 9002 od roku 1994.

ENBRA zastupuje firmu GIANOLA v SR a ČR od roku 2006.

Predali sme viac ako 5 000 ks domových a priemyslových vodomerov (prietokomery od jednovtokových prevedení až po woltmanovu konštrukciu).

Všetky vodomery sú certifikované v súlade s EEC v triede B a/alebo pri náročnejších požiadavkách v triede C v súlade s EEC nariadením č. 75/33, SISMA vodomery podľa ISO č. 4064.

 

LORENZ GmbH & Co KG

  

Nemecko • Bytové vodomery ENBRA EV, EVI 
 • Založená v roku 1963 v Schelklingenu v Nemecku (blízko Ulmu).
 • Vlastný vývoj a výroba (vývoj, konštrukcia, kompletácia a testovanie celej produkcie).
 • Nákup materiálov, komponentov a výroba sa odohráva jedine v Nemecku.
 • Tradičný výrobca s veľmi vysokou úrovňou kvality a vďaka moderným výrobným linkám aj veľmi flexibilný z hľadiska objemu a rýchlosti dodávok.
 • Dlhodobo sledovaná poruchovosť bytových vodomerov ENBRA EV sa pohybuje pod 0,5% a aj preto ENBRA poskytuje na túto prémiovú sériu vodomerov štandardnú záruku 3 roky.
 • Certifikovaná v súlade s mezinárodným systémom kvality EN ISO 9001.
 • 86 zamestnancov, obrat 12 000 000 € za rok, produkcia 1 500 000 ks vodomerov,
 • výrobná plocha 4 300 m2.
 • 20% výroby je určenej pre export.

ENBRA zastupuje LORENZ v rámci strednej a východnej Európy od roku 1991.
Predali sme viac ako 5 000 000 ks bytových vodomerov.

 

OVENTROP

  

Nemecko • Armatúry a ventily pre vykurovanie, podlahové vykurovanie, sanitárne, chladiace a solárne zariadenia
 • Spoločnosť založená v roku 1851
 • Popredný európsky výrobca armatúr, regulátorov a systémov domovej techniky
 • Ročný obrat: 850 mil. EUR
 • Výrobná plocha: 800.000 m2
 • Cca 2 300 zamestnancov
 • 9 dcérskych spoločností, 28 technických kancelárií po celom svete

 

QUNDIS GmbH 

 

Nemecko • Pomerové merače tepla 
 • Vznikla v roku 2009 zlúčením spoločností QVEDIS (Muhlhausen, Nemecko) a KUNDO Systemtechnik (St. Georgen, Nemecko). QVEDIS vznikla odkúpením divíze od spoločnosti SIEMENS.
 • Systém rádiového prenosu dát QUNDIS je v súčasnej dobe realizovaný vo viac ako 1 mil. bytov a kancelárií po celej Európe.
 • Certifikovaná v súlade s mezinárodným systémom kvality EN ISO 9001:2000 a ISO 14001.
 • 220 zamestnancov, z ktorých je 20 % zamestnaných vo výskume a vývoji.
 • Ročný obrat 50 mil. EUR.
 • V súčasnosti má zastúpenie v 24 európskych krajinách.

ENBRA zastupuje QUNDIS (SIEMES) od roku 2001 (predala viac ako 1 mil. ks indikátorov vykurovacích nákladov QUNDIS).

 

Rheem Manufacturing Company

  

Spojené štáty Americké • Oohrievače vody
 • Jedna z najvýznamnejších spoločností v USA.
 • Založená v roku 1920 bratmi Richardom a Donaldom Rheemovými.
 • Výrobu ohrievačov vody zahájila v roku 1930, teraz spoločnosť s viac ako 80-ročnou tradíciou.
 • V rokoch 1940 a 1940 rozšírila produktové portfólio o vykurovacie telesá, kotolne a klimatizačné zariadenia.
 • V súčasnej dobe je sídlo spoločnosti v Atlante.
 • Spoločnosť s viac ako 10 000 zamestnancami.

Spoločnosť ENBRA, a.s. zahájila predaj ohrievačov vody RHEEM v SR a ČR v roku 2014. 

 

SONTEX S. A.

  

Švajčiarsko • Merače tepla  
 • Založená v roku 1989 v Sonceboz vo Švajčiarsku odštepením od spoločnosti SONCEBOZ S. A. – časť, ktorá bola zameraná na vývoj a výrobu meračov tepla.
 • Kompletný sortiment pre zber dát a meranie tepelnej energie, diaľkového aj individuálneho vykurovania a chladenia.
 • Vysoko presná meracia elektronika, fluidikový princíp merania, obojsmerný diaľkový prenos dát, tepelné čidlá. 
 • Vlastný vývoj a výroba pomocou najmodernejších technológií (vývoj, konštrukcia, kompletácia a testovanie celej produkcie). 
 • Vlastné kalibračné laboratórium podľa ISO/ IEC 17025 pre dimentie DN15 až DN 250 na teplú a studenú vodu.
 • Fluidikový prietokomer Superstatic 440 bol vyhodnotený už druhýkrát za sebou nezávislým inštitútom AGFW ako najpresnejšie meradlo.
 • Certifikovaná v súlade s mezinárodným systémom kvality EN ISO 9001:2008.
 • Certifikovaná pre výrobu meračov tepla podľa smernice 2004/22/ES MID.
 • 70 zamestnancov, výrobná plocha 2 000 m2.
 • Export meračov tepla do Európy, Severnej Ameriky a stredný i ďaleký východ.

ENBRA zastupuje SONTEX v rámci strednej a východnej Európy od roku 1991. Celkom predala viac ako 250 000 ks meračov tepla a 1,5 mil. ks indikátorov vykurovacích nákladov.

 

THERMO|SOLAR

  

Slovensko • Tlakové solárne systémy 
 • Založená v roku 1992 v Žiari nad Hronom na Slovensku.  V dobe svojho vzniku stavala už na 20-ročných vývojových a výrobných skúsenostiach svojich zakladateľov (podnik spracovávajúci hliník ZSNP a thermo|solar Energietechnik Regensburg – teda najväčší výrobca slnečných kolektorov v Nemecku)
 • Výrobná kapacita 500 tis. m2 kolektorov / rok
 • Ako jeden z mála svetových výrobcov má k dispozícii na jednom mieste hlbokoťažné lisovanie kolektorových vaní, výrobu selektívnych konverzných vrstiev a finálnu montáž kolektorov.
 • Najväčší dôraz je kladený na kvalitu, výskum a vývoj.
 • Vlastné unikátne zariadenie na meranie kvality selektívnych solárnych skiel.
 • Spolupracuje s domácími aj zahraničnými univerzitami.
 • Poskytuje na kolektory a nosné konštrukcie záruku 12 rokov.
 • Všetky typy slnečných kolektorov majú európsky certifikát kvality Solar Keymark.
 • Dlhodobo najspoľahlivejšie kolektory podľa testov nemeckého výskumného centra v Julichu.
 • Spoločnosť je certifikovaná v súlade so štandardami ISO 9001:2000.