Obecný úrad Bzenov

Bzenov

Termín realizácie: 2019

 

Popis

Dodávka kaskády 3 kusov plynových kondenzačných kotlov ITACA CH KR45 40kW s príslušenstvom, ktoré nahradili zastaralé plynové konvektory.

 

Prínos

Výrazná úspora spotreby plynu pre vykurovanie.

 

Produkty

Plynové kotly ITACA CH KR45