Objednávka servisného zásahu - merače

 
Dovoľujeme si Vás informovať o dočasnej zmene vo fungovaní oddelenia záručného a pozáručného servisu meračov pobočky Bratislava.
 

V období od 06. 12. 2021 - 01. 03. 2022 budeme vykonávať len nevyhnutné servisné úkony a to v obmedzenom pracovnom režime.


Znamená to, že v dôsledku pandemickej situácie spojenej s opatreniami COVID-19 a v dôsledku možného výpadku strategického personálu potrebného na zabezpečenie realizácie servisných úkonov, môže dôjsť k posunutiu vybavenia Vašej požiadavky  na vykonanie servisného úkonu. Taktiež môže dôjsť k sitácii, že v uvedenom časovom období nebude pridelený konkrétny termín servisného úkonu, ktorý si objednáte prostredníctvom formulára na objednanie servisného úkonu.​

Ubezpečujeme Vás, že je našou maximálnou snahou uspokojenie maximálneho množstva požiadaviek. Vyvinieme zodpovedajúce úsilie potrebné pre zabezpečenie Vašej spokojnosti a uspokojenie potrieb Vašich zákazníkov.

Ďakujeme, že ste s nami

Tím ENBRA

 

Záručný a pozáručný servis nami inštalovaných meračov je pre nás absolútna samozrejmosť.

Ak potrebujete vykonať prekládku PRVN, dodatočnú montáž vodomerov, merača tepla, PRVN alebo iný záručný či pozáručný servisný zásah, použite primárne tento formulár:

Objednávka servisného zásahu

 

Aby sme zvládli všetky vaše požiadavky načas, vyvinuli sme vlastný systém pre správu servisných požiadaviek "ENBRA VÝJAZDY"