Aké máte možnosti pre odpočet hodnôt z vašich meračov?

Odpočet vykonávajú odborne zaškolení pracovníci vo vopred stanovenom termíne. V prípade vašej neprítomnosti vám zanechajú výzvu na samoodpočet.

Benefity

  • Hodnoverné získanie údajov 
  • Presný a bezstarostný odpočet 
  • Spravodlivé rozpočítavanie 

 Varianty odpočtu

  1. Vizuálny (nutný vstup do bytu) - bez rádiového vysielania.
  2. Rádiový (bez nutnosti vstupu do bytu) - zníženie prevádzkových nákladov, príprava na Smart Metering.
  3. Internet (bez nutnosti vstupu do bytu) - s možnosťou priebežného sledovania nameraných hodnôt. 
  4. Smart metering - inteligentný online odpočet z rôznych zariadení pomocou centrály ENBRA EASY.
  5. Samoodpočet – neboli ste doma? Pošlite nám odčítané hodnoty cez: https://www.samoodpocet.sk 

    Samoodpočet

Prečo ENBRA?

  1. Kompletné zabezpečenie služby odpočtov 
  2. Bezproblémový odpočet našimi odborne preškolenými technikmi 

Odpočet pomocou M-Busovej siete (vieme zprevádzkovať a korektne odpočítať prístroje zapojené do našej M-Busovej siete). 

 

Kontaktujte nás

 
 
 
 
Súvisiace články:
Čo ste o rozpočítavaní nákladov nevedeli?
 
 
Súvisiace služby: