Odpočtové sady vodomerov, meračov tepla a PRVN

Najrozšírenejším spôsobom diaľkového zberu dát je pochôdzkový rádiový systém (Walk-by), odpočet z idúceho automobilu (Drive-by), odčítanie pomocou systémov rádiových uzlov inštalovaných v objekte (AMR) alebo odčítanie pomocou zbernice M-Bus. ENBRA SLOVAKIA vám ponúka niekoľko riešení presne podľa vašich potrieb. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.