Opatrenia ENBRA SLOVAKIA s.r.o. v súvislosti s COVID-19

V týchto dňoch si viac ako inokedy uvedomujeme, že zdravie je na prvom mieste našich priorít. Vieme to to aj my, v ENBRA SLOVAKIA.

 

 

Vážení obchodní partneri,

 

v súvislosti s neustále sa zhoršujúcou situáciou, so šírením ochorenia COVID-19 by sme vás chceli informovať o pravidlách a opatreniach, ktoré ENBRA SLOVAKIA s.r.o. zaviedla, aby chránila zdravie našich zákazníkov a aj nás samotných.

 

Všetci zamestnanci ENBRA SLOVAKIA s.r.o. sa riadia pravidlami a opatreniami pre ochranu pred COVID-19 a jeho šírením, ktoré boli vydané už v marci 2020 a boli aktualizované a sprísnené od 1.10.2020, „Opatrenia ENBRA SLOVAKIA s.r.o. v súvislosti s COVID-19“.

 

Všetky naše montážne skupiny, vykonávajúce inštalácie v bytoch, sa riadia sprísnenými pokynmi a pravidlami uvedenými v internom dokumente „Zásady dodržiavania bezpečnostných hygienických opatrení pri výkone montážnych prác pre spoločnosť ENBRA SLOVAKIA s.r.o. v bytoch počas mimoriadnej situácie v súvislosti s vírusom COVID-19“.

 

Zároveň Vás ubezpečujeme, že dodržiavanie opatrení je prísne kontrolované, čím sa snažíme zabezpečiť maximálnu ochranu našich zamestnancov a zákazníkov.

 

V prípade akýchkoľvek otázok v súvislosti s ochrannými opatreniami počas vykonávania montáží v bytových domoch nás, prosím, neváhajte kontaktovať na enbra@enbra.sk.

 

Spoločne to zvládneme!

 

S prianím pevného zdravia

Tím spoločnosti ENBRA SLOVAKIA s.r.o.