Plynové ohrievače vody

Zásobníkové ohrievače spaľujúce plyn pre ohrev vody. Vďaka širokému výberu je ich využitie v domácnostiach aj v bytovej výstavbe, v podnikaní a prevádzkach vyžadujúcich komfortnú dodávku teplej vody. Z hľadiska bezpečnosti prevádzky sú oveľa bezpečnejšie ohrievače s poistkou spätného toku spalín. Ako to funguje?

V prípade zníženého prietoku odvodu spalín alebo jeho úplného zastavenia, alebo spätného toku spalín prestanú byť odvádzané spaliny do komínového systému a tým sa zvýši teplota spalín v mieste odvodu z ohrievača. Toto zaznamená poistka spätného toku spalín a odstaví ohrievač z prevádzky. Po odstránení príčiny poruchy na odvode spalín možno ohrievač ďalej prevádzkovať bez nutnosti nákladov na akýkoľvek servisný zásah.

V prípade, že ohrievač nie je vybavený poistkou spätného toku spalín, pokračuje ďalej v ohreve a všetky splodiny horenia, ktoré by mali byť odvedené do komína zostávajú v mieste inštalácie. Čítajte ďalej tu.