Po novom aj na oplyne.info

Môžeme považovať zemný plyn za ekonomicky a ekologicky výhodný zdroj energie na varenie, kúrenie, ohrev vody, výrobu elektriny a technologického tepla, chladenie, či ako palivo do áut? Odpovede na tieto a ďalšie otázky ponúka internetový portál oplyne.info, ktorý prevádzkuje SPP-distribucia, a.s.. Od 27.júna môžete na tomto portály nájsť informácie aj o nás a našich produktoch.

Ktorý je ten naj?

ENBRU hľadajte v sekcii Dodávatelia technológie - kúrenie. Nájdete tu o našej firme všeobecné informácie a nechýbajú ani základné kontaktné údaje.

Samotný portál slúži ako užitočný nástroj, ktorý uľahčuje rozhodovanie pri výbere toho najoptimálnejšieho zdroja energie. Ponúka nielen informácie o spoločnostiach, ktoré poskytujú produkty alebo služby súvisiace so zemným plynom, ale tiež jeho porovnania s inými zdrojmi energie. Nájdete tu aj všeobecné informácie o tomto energetickom zdroji, jeho výhodách a histórii. Dočítate sa aj o jeho kvalitách, a to nielen z ekonomického, ale aj ekologického hľadiska.

Šikovná kalkulačka

Nechýbajú aktuálne novinky z jednotlivých oblastí využitia zemného plynu, rôzne modelové príklady a kalkulačky. Tie na portály nájdete vo viacerých verziách, napríklad pre chladenie, varenie, kúrenie, či výrobu teplej vody. Kalkulačka funguje úplne jednoducho, napríklad účelom verzie pre varenie je porovnať náklady na ohriatie požadovaného množstva vody pri varení. Kalkulačka porovnáva zemný plyn vs elektrickú energiu. Výstupom je vyčíslenie nákladov v Eurách.

Všetko prehľadne

Všetky informácie na portály môžete prezerať buď podľa oblasti využitia zemného plynu, napríklad spomínané varenie, kúrenie a ďalšie alebo podľa záujmových záložiek. Každá záložka zoskupuje informácie za jednotlivé oblasti pre všetky účely využitia zemného plynu. Napríklad v záložke „Aktuality“ nájdete informácie, ako pre varenie, kúrenie, tak aj pre dopravu na CNG a ostatné spôsoby využitia.

Stačí jeden klik

V prípade, že máte záujem pripojiť sa k zemnému plynu, portál Vám ponúka aj túto možnosť. Postačí iba jeden klik a ocitnete sa priamo na previazanej stránke SPP – distribúcia. Tu si jednoducho cez on-line formulár podáte žiadosť o pripojenie do distribučnej siete.

 http://www.oplyne.info/kategorie-dodavatelov/vyrobcovia-plynovych-kotlov/