Informácie o spotrebe z meračov môžete mať tak často, ako to potrebujete

Či už sa jedná o priemysel, výrobcu tepla, vodárne, polyfunkčný objekt alebo bytový dom, dokážeme navrhnúť ten najoptimálnejší spôsob, ako mať informácie z meračov tepla, vody, elektrickej energie a plynu k dispozícii.

"Informácie o spotrebe sú spätnou väzbou vášho správania sa v oblasti spotreby energií. Čím častejšie a pravidelnejšie je táto spätná väzba k dispozícii, tým efektívnejšie je možné upraviť svoje správanie a šetriť energie."
 

Prenos dát z meračov realizujeme prostredníctvom všetkých dostupných sietí:

  • M-BUS
  • wM-BUS
  • LoRa
  • SigFOX
  • NB-IoT

 

Máme vyvinutý vlastný systém ENBRA Connect, ktorého súčasťou sú zbernice pre centrálny zber dát wM-BUS ENBRA EASY a server ENBRA Connect, ktorý predstavuje unikátne riešenie integrujúce do jednej platformy rôzne merače od rôznych výrobcov a z rôznych prenosových sietí.

 

Prenosy dát z diaľkovo odčítateľných zariadení realizujeme dvoma spôsobmi

Pochôdzkový zber dát (Walk-by): 

Ideálny spôsob, ak potrebujeme odpočet realizovať 1-2x ročne. Pri tomto spôsobe spravidla získate aktuálne dáta o spotrebe a 12 historických mesačných stavov. Odpočty sa vyknávajú pomocou rádiového prijímača odpočtárom spred bytu alebo domu.

 

Automatický zber dát (AMR): 

Ideálne riešenie, ak potrebujete mať informácie z meračov raz mesačne alebo aj niekoľko krát denne, či dokonca on-line v minútových intervaloch.  

Tento systém zberu dát sa dá realizovať pomocou metalickej siete M-BUS (ideálne pre priemyselné riešenia), alebo pomocou rádiovej siete wM-BUS (ideálne, ak je veľa meračov relatívne blízko seba - bytové domy), LoRa, SigFox, NB-IoT (merače vo väčších vzdialenostiach od seba, rádovo desiatky až stovky metrov) alebo kombináciou týchto možností.

Pre náš unikátny on-line zber dát používame wM-BUS zbernice ENBRA EASY a server ENBRA Connect.

Centrály ENBRA EASY sa umiestňujú do spoločných priestorov domu, kde prijímajú údaje z meračov a následne ich posielajú na server ENBRA Connect. Server tieto dáta dešifruje, dekóduje a sprístupňuje ich pre ďalšie spracovanie, či už pomocou webového servera ENBRA Connect, SW pre rozpočítavanie nákladov ENBRA VaT SMART, webového portálu pre kontrolu spotreby ENBRA POSCHODOCH, alebo aj pre systémy tretích strán, ako je ANASOFT DOMUS alebo ANTIK Smart Home.

 

Vďaka týmto riešeniam má správca systému alebo vlastník bytu k dispozícii okamžité, denné alebo mesačné dáta, poruchové stavy pre pokročilú diagnostiku a monitoring. Spotrebu energií, vody a účty máte tak úplne pod kontrolou.

 

Kontaktujte nás

 

 

 

Súvisiace články:
ZÁSADY KONTROLY A UDRŽIAVANIA HYDRAULICKÝCH SYSTÉMOV ÚK A TV
 
Súvisiace služby:
Hydraulické vyregulovanie ÚK a TV
Regulácia tepla v bytoch