Rozpočítavanie nákladov tepla a vody

 
Rozpočítavanie nákladov tepla a teplej vody je odborná, vysoko profesionálna a zodpovedná úloha. Naši pracovníci oddelenia rozpočítavania sa úzko špecializujú len na túto činnosť, a preto sú skutoční odborníci ochotní vždy pomôcť a poradiť.

 

 
V oblasti rozúčtovania tepla a vody pre bytové domy patríme medzi lídrov na trhu na Slovensku a v Českej republike. Náš tím zabezpečuje komplexné riešenia od dodávky meracích zariadení (PRVN, merače tepla, vodomery), cez nastavenia parametrov pre zber dát až po odpočet a spracovanie výstupov pre rozpočítavanie spotrieb jednotlivých bytových jednotiek.
 
 •  Vykonávame odpočty a rozpočítavanie tepla a vody pre bytové domy aj pre polyfunkčné objekty.
 • Rozpočítavanie nákladov na teplo a vodu pre vás vypracujeme v súlade s platnou legislatívou.
 • Rozpočítanie pre vás realizuje konkrétny pracovník nášho oddelenia, ktorý je vždy pripravený zodpovedať vaše otázky k tejto problematike.
 • Sme tvorcami rozpočítavacieho systému a softvéru ENBRA VaT SMART a energetických portálových služieb ENBRA mojbyt
 • Naplánujeme s vami celý proces, všetko pripravíme na mieru priamo pre vás. U nás sa nestretnete so žiadnym polovičným alebo univerzálnym riešením, ale vždy s riešením na mieru.
 • Pomôžeme vám vybrať také meracie prístroje, ktoré sú vhodné priamo pre daný objekt, pretože presne tak, ako sa líšia jednotlivé stavby, sa líšia aj nároky z hľadiska rozúčtovania.
 • Zvolíme pre vás najvhodnejší systém odpočtu. Nič vám nediktujeme, prispôsobíme sa vašim požiadavkám a potrebám.
 • Zabezpečíme inštaláciu prístrojov v budove a ich následný bezproblémový chod.
 • Samozrejme sa budeme starať aj o samotné rozúčtovanie nákladov tak, ako si spolu dohodneme.
 • Bežným štandardom u nás je následný servis a aj poradenstvo.
 • Sme vám k dispozícii, či už budete potrebovať drobnú radu, alebo celé riešenie veľkých komplexov.

 

     

ENBRA SLOVAKIA s.r.o. je zakladajúcim členom Asociácie rozúčtovateľov tepla a vody (ARTAV Slovensko).

 Rozpočítavanie nákladov ENBRA SLOVAKIA

 

Ponúkame komplex služieb:

 Dodávka a montáž

 • meračov tepelnej energie
 • pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov
 • vodomerov
 • vytvorenie databázy inštalovaných meračov
 • pasportizácia vykurovacích telies

Odpočet

 • vizuálny
 • rádiový
 • ethernet
 • internet

Rozúčtovanie

 • tepla
 • teplej užitkovej vody
 • studenej vody
 

Chcem sa opýtať

 
  
Súvisiace články:
Čo ste o rozpočítavaní nákladov nevedeli?
Rozpočítavanie tepla a teplej vody v bytových domoch
 
 
Súvisiace služby:
Dodávka a montáž meračov tepla a vody
VaT SMART - SW pre rozpočítavanie nákladov
Samoodpočet z meračov