Autorizované metrologické pracovisko

ENBRA SLOVAKIA s.r.o. v rámci samostatnej organizačnej zložky prevádzkuje nezávislé vlastné Autorizované metrologické pracovisko v Banskej Bystrici.

Skúšobné zariadenia sú produktami materskej spoločnosti ENBRA a.s., ktorá vyvíja, vyrába a dodáva skúšobné stanice pre overovanie a kalibráciu vodomerov, kalorimetrických počítadiel aj odporových snímačov teploty.
Autorizované pracovisko je akreditované Slovenskou národnou akreditačnou službou – viď certifikáty.


Ponuka služieb

Následné metrologické overenie určených meradiel v zmysle Zákona o metrológii č.157/2018 z.z

  • Merače pretečeného množstva vody (na studenú a teplú vodu)
  • Merače tepla a ich členy (prietokomery, kalorimetrické počítadlá elektronické, odporové snímače teploty)


V rozsahu Autorizácie
Kalibrácia meradiel

  • Merače pretečeného množstva vody ST, TV
  • Merače tepla a ich členy (prietokomery, kalorimetrické počítadlá elektronické, odporové snímače teploty)


V rozsahu Akreditácie
Ďalšie doplnkové služby pre našich zákazníkov:

  • opravy meradiel, nastavenie (justáž),
  • poradenstvo v oblasti metrológie
  • dovoz a zvoz všetkých meradiel v rámci celej SR
  • záruku na vykonané práce


Nadštandardné vzťahy so všetkými výrobcami a obchodníkmi v oblasti meracej techniky nám umožňujú pracovať s najmodernejším technickým vybavením, výrobkami vysokej kvality a životnosťou a skúseným personálom.
To všetko vedie k minimalizácii skúšobných časov pri zachovaní maximálneho dôrazu na kvalitu výsledkov a garancie presnosti meraných hodnôt.
Našim cieľom je spokojnosť zákazníkov, ktorí nájdu silného a flexibilného partnera pre metrológiu v oblasti tepelných sústav a bytových spoločenstiev a prevádzky vodovodov.

 

Súbory na stiahnutie