Autorizované metrologické pracovisko

ENBRA SLOVAKIA s.r.o. v rámci samostatnej organizačnej zložky prevádzkuje nezávislé vlastné Autorizované metrologické pracovisko v Banskej Bystrici.

Skúšobné zariadenia sú produktami materskej spoločnosti ENBRA a.s., ktorá vyvíja, vyrába a dodáva skúšobné stanice pre overovanie a kalibráciu vodomerov, kalorimetrických počítadiel aj odporových snímačov teploty.
Autorizované pracovisko je akreditované Slovenskou národnou akreditačnou službou.

Viac o certifikátoch

 

Ing. Martin Guštafík (riaditeľ AMP)

„Metrológia a jej prísne pravidlá zohrávajú kľúčovú úlohu pri spravodlivom vyúčtovaní za energiu, teplo, vodu. Presné meranie je pre nás nevyhnutnou spätnou väzbou, ktorá nám môže pomôcť mať spotrebu a náklady pod kontrolou. Okrem toho vieme vďaka následnému overeniu vodomerov a meračov tepla docieliť ich opätovné využitie. Predstavujú tak ekologickú, tzv. zelenú, alternatívu k novým meračom a vodomerom, ktoré po štyroch či piatich rokoch končia v odpade.

Ing. Martin Guštafík, riaditeľ autorizovaného metrologického pracoviska ENBRA SLOVAKIA s.r.o.

 

Prečo ENBRA METROLOGICKÉ SLUŽBY?

 • SME TU PRE VÁS -  dovoláte sa nám, vyriešime váš problém, dostanete odbornú radu – vždy sú vám k dispozícii ľudia, ktorí vedia poradiť.
 • BOLI SME PRVÍ - ako prvá súkromná spoločnosť v SR sme boli autorizovaní na merače tepla – pred tým boli autorizované len štátne teplárenské spoločnosti a výrobcovia meradiel.
 • TRADÍCIA – sme na trhu od roku 1999. ENBRA je autorizovaná na overovanie vodomerov a prietokomerných členov meračov tepla.
 • PRAX - od roku 2003 sme autorizovaní a akreditovaní na členy meračov tepla – kalorimetrické počítadlá, odporové snímače teploty, kompaktné merače tepla.
 • SKÚSENOSTI - máme dlhoročné skúsenosti a prax s riešením problémov pri meraní prietoku a tepla.
 • VLASTNÉ SKÚŠOBNÉ STANICE - overenie vykonávame na vlastných skúšobných staniciach ENBRA, máme akreditované, validované postupy a výsledky meraní aj vynikajúce výsledky v medzilaboratórnych porovnávacích meraniach.
 • DOPRAVA - zabezpečujeme vlastnú dopravu v štandardnom pravidelnom režime, vieme sa prispôsobiť aj vašim individuálnym potrebám aj mimo rozvozu - bez poplatku.
 • SERVIS - zabezpečujeme značkový servis s originálnymi náhradnými dielmi.

Ponuka služieb

Následné metrologické overenie určených meradiel v zmysle Zákona o metrológii č.157/2018 z.z
 • Merače pretečeného množstva vody (na studenú a teplú vodu)
 • Merače tepla a ich členy (prietokomery, kalorimetrické počítadlá elektronické, odporové snímače teploty)

V rozsahu Autorizácie
Kalibrácia meradiel
 • Merače pretečeného množstva vody ST, TV
 • Merače tepla a ich členy (prietokomery, kalorimetrické počítadlá elektronické, odporové snímače teploty)

Ďalšie doplnkové služby pre našich zákazníkov:
 • opravy meradiel, nastavenie (justáž)
 • poradenstvo v oblasti metrológie
 • dovoz a zvoz všetkých meradiel v rámci celej SR
 • záruku na vykonané práce

 

Našim cieľom je spokojnosť zákazníkov, ktorí nájdu silného a flexibilného partnera pre metrológiu v oblasti tepelných sústav a bytových spoločenstiev a prevádzky vodovodov.

 

Nadštandardné vzťahy so všetkými výrobcami a obchodníkmi v oblasti meracej techniky nám umožňujú pracovať s najmodernejším technickým vybavením, výrobkami vysokej kvality a životnosťou a skúseným personálom.
To všetko vedie k minimalizácii skúšobných časov pri zachovaní maximálneho dôrazu na kvalitu výsledkov a garancie presnosti meraných hodnôt.

Náš tím

 

Tím skúšobňa ENBRA 

Tím skúšobňa ENBRA

 

 

Kontaktujte nás