Spotrebu vody môžete znížiť o desiatky percent jej sledovaním v reálnom čase

Priemerná denná spotreba vody na Slovensku sa pohybuje od 90 do 140 litrov na človeka. V posledných rokoch sa spotreba vody znižuje. Dôvodom je predovšetkým jej neustále rastúca cena. V porovnaní so začiatkom milénia je totiž zhruba trojnásobná. Spotrebiteľov to logicky motivuje k šetreniu. Častejšie sa tak zameriavajú napríklad na úspornejšie spotrebiče a iné zariadenia.

 

Hoci tieto riešenia môžu pomôcť k určitej miere úspor, nezameriavajú sa na jadro problému. Človek totiž spotrebu svojich spotrebičov a zariadení dokáže ovplyvniť len čiastočne. Efektívnym riešením pre výraznejšie šetrenie vody je kombinácia monitoringu spotreby vody v reálnom čase spolu s využitím sivých (šedých) vôd či úžitkových vôd. Takýto spôsob môže v niektorých prípadoch znížiť spotrebu pitnej vody až o polovicu.

 

Efektívny monitoring spotreby

 

Znižovanie spotreby vody je limitované nízkou informovanosťou spotrebiteľov. Konkrétne ide o informácie o spotrebe formou vyúčtovania vody, ktoré dostávame raz ročne. Máme teda obmedzené možnosti, ako reagovať na výkyvy spotreby počas roka.

 

Riešenie v tomto prípade predstavuje monitoring spotreby v reálnom čase. Ten môžeme docieliť napríklad pripojením vodomerov k tzv. Internetu vecí (IoT). Človek má vďaka tomu prehľad o svojej spotrebe prakticky neustále. Moderné technológie nám ponúkajú hneď niekoľko možností.

ENBRA SLOVAKIA v spolupráci s ATNIK Telecom testovala využitie siete set-top boxov, ktoré máme vo svojich obývačkách k televíziám. V skúšobnom bytovom dome boli nainštalované inteligentné vodomery a PRVN spoločnosti ENBRA s bezdrôtovou komunikáciou cez wM-BUS. ANTIK na diaľku upravil softvér vo svojich set-top boxoch tak, aby vedeli komunikovať s vodomermi a PRVN. Výsledkom je možnosť v reálnom čase sledovať svoju spotrebu oveľa častejšie, jednoducho cez TV.

To je len jeden príklad z mnohých. Sledovaním spotreby v reálnom čase tak vieme určiť, ako sa mení naša spotreba napríklad s kúpou nových spotrebičov. Zároveň môžeme pružne reagovať na zistené údaje. Ľudia, ktorí považujú náklady za spotrebu vody za zásadné, môžu využiť práve tieto technológie a znížiť tak svoju spotrebu vody.

Spotrebitelia môžu výraznejšie zasiahnuť aj do hospodárenia s vodou v obciach. Pokiaľ sú v niektorom mieste odbery vody výrazne vyššie, je možné to ihneď riešiť. To isté platí aj v prípade veľkých priemyselných firiem či bytových domov. Ak v nich dôjde k úniku vody, možno tento problém registrovať prakticky okamžite a zabrániť tak škodám na majetku.

 

Ďalšie využitie úžitkovej a sivej vody

 

Na Slovensku máme najväčšiu zásobáreň pitnej vody v strednej Európe. Je ňou Žitný ostrov. Napriek tomu sa stále častejšie objavujú oblasti, kde je vody nedostatok. Pritom podľa odhadov zhruba štvrtina z celkového množstva vody pretečie rovno do kanalizácie. Spotrebujeme ju totiž na splachovanie. Asi tretina celkovej spotreby pripadá na sprchovanie a osobnú hygienu a tretí najvyšší podiel predstavuje pranie.

 

Na množstvo činností v domácnosti však nie je nevyhnutné používať pitnú vodu. Typickým príkladom je práve spomínané splachovanie. Riešenie preto spočíva vo väčšom využití úžitkovej vody, konkrétne aj na pranie, upratovanie alebo polievanie záhrady. Pre štvorčlennú rodinu to môže znamenať dennú úsporu aj 150  litrov pitnej vody.

 

Ak zohľadníme podiel spotreby vody pri jednotlivých činnostiach, môžeme využitím úžitkovej vody ušetriť až polovicu tej pitnej. Zdrojom úžitkovej vody môže byť napríklad zachytávanie zrážok. Takáto voda potom slúži napr.na zalievanie záhrady v letných mesiacoch.

 

Ďalšou alternatívou je využitie tzv. sivej vody. Sivé vody sú podľa EN 12056 také vody, ktoré odtekajú z umývadiel, vaní, spŕch či drezov. Pri opätovnom využití sivej vody z osobnej hygieny možno ušetriť cca tretinu celkovej spotreby pitnej vody. Takáto voda je najmenej hygienicky zaťažená a je možné ju najjednoduchšie vyčistiť. Môžeme ju opäť využiť na zalievanie záhrad alebo na splachovanie toaliet. Na tento účel existujú čističky sivých vôd, ktoré sa dajú využiť pri bytových domov, ale aj pri väčších zariadeniach ako sú hotely, školy či nemocnice.

 

22. marec je Svetový deň vody. Na vodu a jej dôležitosť by sme však mali poukazovať oveľa častejšie. Máme niekoľko spôsobov, ako šetrne zaobchádzať s pitnou vodou. Dôvody pri tom môžu byť rôzne. Či už ide o šetrenie rodinného rozpočtu alebo šetrenie prírodných zdrojov. Vždy to má význam. Voda je dar, ktorý si musíme vážiť a chrániť.

 

 

Zaujíma vás monitoring spotreby?

 

Kontaktujte nás