Zásobníkové ohrievače vody na drevo

Stále obľúbené zásobníky vody na drevo, využívané na prípravu teplej vody tam, kde nemožno využiť iný zdroj tepla, elektrinu alebo plyn.