Zelený vodomer

Pre bytové vodomery je platnosť ich metrologického overenia 5 rokov či už ide o vodomer na teplú, alebo studenú vodu. Po uplynutí tejto doby je nutné ich vymeniť, no ich životnosť je oveľa dlhšia. Nie je preto nevyhnutné ich vyhodiť, ale dajú sa použiť opätovne. Po servise a následnom overení budú merať rovnako presne ako nové.

Zelený vodomer dostal svoje pomenovanie práve preto, že nekončí v druhotných surovinách ako odpad, ale slúži na svoj účel ďalšie obdobia. Navyše, keďže sa zníži potreba výroby nových, znižuje sa tak aj energetická potreba priemyslu pri ich výrobe.

Autorizované metrologické pracovisko je neoddeliteľnou súčasťou procesu vytvárania Zeleného vodomeru. Práve tu sa opätovne preveria metrologické vlastnosti kontrolovaného vodomeru a potvrdia sa následným metrologickým overením. Pritom je veľmi dôležité, aby celý proces následného overovania prebiehal nezávisle od komerčných záujomv.

Vodomer počas ďalšieho obdobia používania spĺňa prísne kritériá najvyšších dovolených chýb, ktoré sú rovnaké ako pri nových vodomeroch.

 

Súvisiace články:

Zelený vodomer ENBRA