Domy pre budúcnosť

Generálny riaditeľ spoločnosti ENBRA, a.s. (CZ), Karel Vlach, sa zúčastnil unikátneho projektu, ktorého výsledkom je dokumentárny film s názvom "Domy pre budúcnosť".

Antoine de Saint-Exupéry kedysi povedal, že „túto krajinu nededíme po svojich predkoch, ale si ju len požičiavame od našich detí“. Týmto citátom by sa dala zhrnúť náplň dokumentárneho filmu s názvom Domy pre budúcnosť.

Udržateľnosť, uhlíková stopa, globálne klimatické zmeny – to sú pojmy, ktoré okolo seba počujeme stále častejšie. Fakty a čísla hovoria jasne. Je zarážajúce, že veľká časť spoločnosti túto skutočnosť stále nevníma ako nijako závažný problém. Otázka udržateľnosti bude ale problémom niekoľkých ďalších generácií, ktoré sa s ním budú musieť vyrovnávať.

Ľudská činnosť má obrovský vplyv na prírodu a krajinu, a preto sa téma udržateľného bývania dostáva do popredia záujmu. Moderné technológie, riešenia a materiály sú jednou z ciest na to, aby budovy mali čo najmenší vplyv na životné prostredie, boli energeticky šetrné a úsporné. V budovách sa nám zároveň musí dobre a príjemne bývať a pracovať.

Ruka v ruke s tým ide aj zmena myslenia každého z nás. Niekedy stačí drobnosť, zmena nášho správania k sebe samým, k svojmu okoliu. Poďme každý prevziať zodpovednosť za to, ako sa k planéte správame. Žiť udržateľne totiž znamená nemyslieť len na to, čo si vezmeme pre seba, ale na to, čo tu zanecháme pre tých, ktorí prídu po nás...

Pozrite si zaujímavý dokument Domy pro budoucnost