Rekuperácie

Kvalita vzduchu, ktorý dýchame, patrí k hlavným zdravotným aspektom nášho života viac, ako si uvedomujeme. s nástupom moderných technológii, kvalitných izolačných materiálov a vysoko tesniacich okien síce dochádza k výraznému zníženiu energetickej náročnosti na vykurovaniedomácností, ale dramaticky klesá kvalita vzduchu, ktorý dýchame vo vnútorných priestoroch. Dochádza tak k výraznému prekračovaniu zdravotných limitov hlavne CO2 a vlhkosti, čo sa prejavuje na našich pocitoch únavy, straty pozornosti, prípadne dýchacími ťažkosťami, alebo napríklad vznikom škodlivých plesní v interiéroch.

Riešením je použitie tzv. riadené vetranie v kombinácii s rekuperáciou.

Lokálne rekuperácie ENBRA ReVent GHOST

Lokálne rekuperácie ENBRA ReVent GHOST

ENBRA ReVent sú lokálne rekuperačné jednotky určené pre inštaláciu "cez stenu" bez nutnosti ďalších vzduchotechnických rozvodov v budovách. Sú navrhnuté pre zaistenie výmeny vzduchu v miestnostiach bez straty tepla, ku ktorému dochádza pri klasickom vetraní. Teplo je akumulované v keramickom výmenníku pri odsávaní vnútorného vzduchu smerom von a znovu odovzdávané čerstvému vzduchu pri nasávaní smerom do interiéru.

Detail