Spotřeba v bytě - header | ENBRA

sledujte SPOTREBU 
vašej DOMácnosti

Náklady na energie neustále rastú. S našimi riešeniami ich však budete mať pod kontrolou.

Zistite viac

Meranie spotreby:
Kľúč k úsporám a efektívnemu bývaniu

Priebežné monitorovanie spotreby energie v domácnosti je nielen otázkou úspor, ale aj efektívneho a udržateľného bývania. Od osvetlenia a vykurovania až po spotrebiče a elektroniku - možností, ako ušetriť je veľa. Sledovanie priebežného stavu spotreby energií je pre plánovanie opatrení a úspor kľúčové.

ENBRA ponúka systémy pre meranie a monitorovanie spotreby, ktoré vám poskytnú prehľad o vašich energiách. Vďaka tomu môžete rýchlo identifikovať neefektívne oblasti a ovplyvniť svoje chovanie, čím nielen znížite náklady, ale aj minimalizujete dopad na životné prostredie.

Image

presné meranie
spotreby energií

Ponúkame spoľahlivé riešenia na meranie energií, ktoré poskytujú detailné a presné údaje o ich spotrebe, čo vám umožní identifikovať príležitosti pre úspory.

Image

kontrola spotreby
kedykoľvek online

Údaje vizualizujeme v portáli Môj byt, kde nájdete prehľadný mesačný report spotreby aj s grafmi. Máte tak pravidelný prehľad o spotrebe energií, čo vám umožní reagovať na nečakané zmeny.

Image

Šetríte náklady
aj ŽIVOTNé PROSTredie

Vďaka tomu, že máte prehľad o spotrebe, môžete ovplyvniť svoje nakladanie s energiami a znížiť svoje náklady. Zároveň prispievate k ochrane životného prostredia znížením emisií CO2.

SLUŽBY pre
sledovanie spotreby

Kompletná dodávka a montáž meračov

Kompletní dodávka a montáž měřičů | ENBRA

Odpočet spotreby vody a tepla

Odečet spotřeby vody a tepla | ENBRA
Energie pod kontrolou - ENBRA

Poradíme vám najlepšie riešenie. Kontaktujte nás

Zmeny vo vyúčtovaní nákladov za teplú vodu a vykurovanie

logo ENBRA

Rozpočítavanie nákladov na energie

S našou službou máte istotu spravodlivého rozpočítavania nákladov na teplo, teplú a studenú vodu a ďalších nákladov na domácnosť. Samozrejmosťou je záruka súladu s platnou legislatívou. Výsledkom našej práce je prehľadný a zrozumiteľný dokument pre vlastníkov a správcov nehnuteľností, ako aj individuálne rozpočítavanie pre užívateľov bytov.

zistite viac 

logo ENBRA

Odpočet spotreby vody a tepla

Chcete platiť len za to, čo skutočne spotrebujete? Predpokladom spravodlivého rozpočítavania nákladov na teplo a vodu je mať k dispozícii všetky odpočty. Niekedy však nemusíte byť v čase nahlásených vizuálnych odpočtov doma alebo rádiový prenos údajov z meračov nemusí fungovať správne. Všetky tieto starosti vám odpadnú, keď budete používať webovú aplikáciu.

www.samoodpocet.sk

Chcete poradiť, ako sledovať spotrebu vašej domácnosti?

alebo vyplňte dopytový formulár