Zkušebna | ENBRA

Skúšobne
Autorizované metrologické pracoviská

Profesionálne metrologické služby od overovania meradiel až po technický servis.*

Metrologické služby ENBRA:
Presnosť, ktorá definuje normy

Podľa zákona č. 157/2018 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sú prevádzkovatelia a vlastníci meradiel a meraní povinní zabezpečiť overenie určených meradiel. Autorizované metrologické pracovisko* (AMP) s označením M23 vám poskytne službu overovania určených meradiel v súlade s podmienkami autorizácie na základe uvedeného zákona.

Naše skúšobné zariadenia, vybavené najmodernejšou technológiou a obsluhované tímom certifikovaných odborníkov, sú základom našich komplexných služieb - od overovania meradiel až po značkový autorizovaný servis. 

S takmer 30-ročnou tradíciou a najväčšou sieťou autorizovaných laboratórií na Slovensku a v Českej republike je ENBRA popredným poskytovateľom metrologických služieb, ktorý nielen garantuje dodržiavanie národných a medzinárodných noriem, ale aj vytvára nové štandardy v oblasti metrológie. Vďaka tomu môžete dôverovať každému číslu, ktoré naše overené prístroje namerajú.

Image

Najširšia sieť
skúšobní v SR a ČR

ENBRA disponuje jedinečnou a najrozsiahlejšou sieťou skúšobní na Slovensku a v Českej republike. Ročne overíme desaťtisíce meradiel. Vďaka našej rozsiahlej sieti autorizovaných metrologických stredísk si môžete byť istí rýchlym a kvalitným servisom, či už ide o overenie meradla alebo opravu.

Image

Ochrana klímy
hospodárnosť

Predĺžením životnosti meradiel prispievame k výraznému zníženiu emisií, ktoré by inak vznikli pri výrobe a uvádzaní nových meradiel na trh.

Image

Dlhoročné skúsenosti
A odborné znalosti

Za takmer 30 rokov pôsobenia v tomto odvetví sme nazbierali značné skúsenosti. Vďaka tomu sme sa dostali na expertnú úroveň v odbornom poradenstve našim zákazníkom, pre ktorých sme vždy k dispozícii.

Metrologické služby ENBRA

Ověřování měřidel | ENBRA

Overenie meradiel

 

Vykonávame autorizované overovanie meračov tepla, vodomerov a prietokomerov, aby sme splnili legislatívne požiadavky a zaručili presnosť merania.

Servis a opravy měřidel| ENBRA

Servis a oprava meračov

 

Ponúkame komplexné servisné a opravárenské služby pre meradlá vrátane dodávok náhradných dielov.

Poradenská a expertní činnost | ENBRA

Poradenská a expertná činnosť

 

Poskytujeme konzultačné služby a odborné poradenstvo v oblasti metrológie vrátane vývoja nových meracích metód.

Pronájem laboratoří | ENBRA

Prenájom laboratórií a zariadení

 

Ponúkame možnosť prenájmu našich skúšobných laboratórií a zariadení na výskumné alebo komerčné účely.

Merania a rozsahy, ktoré pre vás overíme:
 

Merače tepla (kompaktné, hybridné, kombinované)

snímače prietoku, prietokomery (mechanické, magnetoindukčné, vírové, fluidné, hmotnostné,...)
párové snímače teploty (odporové Pt 100, Pt 500,...) 
vyhodnocovacie (kalorimetrické) jednotky pre merače tepla

Vodomery

pre studenú a teplú vodu, pre domácnosť a priemysel, objemové, fakturačné,...

Prietokomery

magnetoindukčné, vírové, fluidné, hmotnostné,...

rozsah prietoku vody0,006 až 30 m3/h
rozsah rozmerov prietokomerovDN 15 až DN 65
rozsah teplôt0 až 160 ˚C
rozsah teplotného rozdielu Δt2 až 180 K
Martin Guštafík | ENBRA

"Jedným z našich cieľov je zvýšiť povedomie v odbore metrológie a povinnostiach s ním spojených. Aj keď existuje množstvo vyhlášok týkajúcich sa meradiel, nie vždy dochádza k ich dodržiavaniu. Našou snahou je teda dôslednejšia kontrola plnenia týchto pravidiel, a tým väčšia ochrana spotrebiteľa smerom k spravodlivej fakturácii v nadväznosti na meranie tepla, či prietoku vody."

Martin Guštafík,
riaditeľ AMP

logo ENBRA

Kedy uplynie platnosť overenia merača?

Doba platnosti overenia je stanovená vyhláškou a líši sa podľa typu meradla. Bytové vodomery majú platnosť 5 rokov, vodomery na studenú vodu majú platnosť 6 rokov a vodomery na teplú vodu a merače tepla majú platnosť 4 roky. Platnosť overenia meradla však nezaniká len uplynutím lehoty, ale aj prípadnou manipuláciou alebo poškodením. Skontrolujte platnosť overenia vášho merača, aby ste sa uistili, že spĺňate legislatívne požiadavky a meriate presne.

sme spoľahlivá voľba
pre metrológiu

Okamžitá reakcia na potreby zákazníka, flexibilita a rýchlosť dopravy. Servisné priestory, skladové zásoby a prepracovaný informačný systém náhradných dielov nám umožňujú poskytovať komplexné služby pri opravách všetkých meradiel distribuovaných výrobcami v celej Európe.

Naše skúšobne dodávajú služby pre zákazníkov zo širokého portfólia pre oblasti teplárenstva, tepelného hospodárstva, vodárenstva, mestských aj súkromných správcov bytového fondu, servisným a priemyselným spoločnostiam, výrobcom a distribútorom meračov a v neposlednom rade aj živnostníkom a súkromným osobám.

Ladislav Šmarda, Zkušebny

"ZÁSADNÍ VÝHODOU ZKUŠEBEN ENBRA JE ZKUŠENOST S OVĚŘOVÁNÍM MĚŘIČŮ TEPLA, VODOMĚRŮ A PRŮTOKOMĚRŮ PRAKTICKY VŠECH VÝROBCŮ, DIMENZÍ A PRŮTOKŮ. DÍKY ŠIROKÉ SÍTI ZKUŠEBEN DOKÁŽEME VYHOVĚT I EXTRÉMNĚ NÁROČNÉ INDIVIDUÁLNÍ POPTÁVCE." 

Vladislav Šmarda,
riaditeľ prevádzky skúšobní ENBRA

Chcete dopytovať metrologické služby enbra?

alebo vyplňte online formulár

Referencie

PRE SKUPINU STEFE DODÁVAME UŽ NIEKOĽKO ROKOV SLUŽBU METROLOGICKÉ OVERENIE A SERVIS VODOMEROV A MERAČOV TEPLA. OVERILI SME TISÍCE ZARIADENÍ. SME VĎAČNÍ ZA DÔVERU, KTORÚ NÁM NÁŠ PARTNER PREUKAZUJE.

SKUPINA STEFE, BANSKÁ BYSTRICA

Stefe Banská Bystrica

Do polyfunkčného domu Zlatý Jeleň v historickom centre Bratislavy sme dodali merače tepla ENBRA Sharky, ktoré zároveň overujeme v našom metrologickom pracovisku v Banskej Bystrici. Ďakujeme za dôveru dlhoročnému zákazníkovi.

Polyfunkčný dom Zlatý jeleň, Bratislava
 

Zlatý Jeleň

SPOLOČNOSTI BYTTERM POSKYTUJEME METROLOGICKÉ OVERENIA UŽ VIAC AKO 5 ROKOV. AJ VĎAKA TOMU SA MÔŽU SPOĽAHNÚŤ NA PRESNOSŤ SVOJICH MERANÍ A NÁSLEDNÝCH VYÚČTOVANÍ.

DIVÍZIA TEPELNÉHO HOSPODÁRSTVA BYTTERM, A.S., ŽILINA

Bytterm Žilina