Služby pro bytový fond | ENBRA

Služby
pre bytový fond

Ako lídri v oblasti rozpočítavania tepla a vody prinášame profesionálne riešenia pre bytový fond.

Objednávka servisného výjazdu

komplexné služby
prispôsobené vášmu bytovému fondu

Sme presvedčení, že efektívne riadenie a meranie nákladov na teplo a vodu je kľúčom k zodpovednému hospodáreniu s energiami. ENBRA ponúka komplexné portfólio služieb, ktoré sú prispôsobené potrebám správcov bytového fondu. Od dodávky a inštalácie meracích zariadení, cez vizuálne a diaľkové odpočty až po podrobné rozúčtovanie nákladov na teplo a vodu.

Naše služby staviame na viac ako 30-ročných skúsenostiach a disponujeme tímom odborníkov, ktorí zabezpečia maximalizáciu vašich investícií do energetickej efektívnosti bytových domov.

Image

Meracie prístroje na mieru pre váš objekt

Vďaka nášmu širokému sortimentu produktov môžu naši odborníci vybrať meracie prístroje, ktoré najlepšie zodpovedajú špecifikám vašich požiadaviek.

Image

PRESNý A BEZSTAROSTNý
DIAĽKový odpočet

Naša pokročilá technológia merania vody a tepla poskytuje presné a bezstarostné riešenie, ktoré eliminuje potrebu manuálneho odpočtu.

Image

Inovatívne riešenia
rozpočítavanie

Vďaka nášmu vlastnému riešeniu ENBRA VaT SMART a portálu služieb ENBRA Môj byt dokážeme vám a vašim užívateľom bytov poskytnúť transparentné a spravodlivé  rozpočítanie nákladov za jednotlivé byty a celé objekty.

služby pre bytový fond

Kompletní dodávka a montáž měřičů | ENBRA

Dodávka, inštalácia a servis

 • Komplexná dodávka meračov
 • Profesionálna inštalácia zariadení
 • Záručný a pozáručný servis
 • Servis meračov vykonávaný našim vlastným metrologickým strediskom
Rozúčtování | ENBRA

odpočet stavu spotreby tepla a vody

 • Vizuálne odpočty spotreby
 • Rádiové odpočty v reálnom čase
 • Diaľkové odpočty ENBRA SMART
 • Prístup k dátam prostredníctvom aplikácie ENBRA Môj byt
Portálové služby | ENBRA

rozpočítavanie nákladov na teplo a vodu

 • Rozpočítavanie tepla podľa platnej legislatívy
 • Rozpočítavanie teplej a studenej vody
 • Spravodlivé rozdelenie prevádzkových nákladov
 • Využitie softvéru ENBRA VaT SMART
Odečet spotřeby vody a tepla | ENBRA

zefektívnenie existujúcich zdrojov

 • Optimalizácia spotreby tepla
 • Efektívny ohrev teplej vody
 • Zníženie prevádzkových nákladov
 • Hydraulické vyregulovanie vykurovacích sústav
logo ENBRA

portálové RIEŠENIE ENBRA smart

Získajte prístup k našim inovatívnym riešeniam na diaľkové odpočty spotreby tepla a vody. ENBRA SMART vám ponúka denné odpočty, vysokú početnosť prenosu údajov a monitorovanie spotreby na webovom portáli.

VIAC INFORMÁCIÍ

Štefan Hric | ENBRA

"ENBRA je nielen dodávateľom, ale aj dlhodobým partnerom, ktorý rozumie komplexným potrebám bytového fondu. Naše služby sú navrhnuté tak, aby vám šetrili čas a náklady."

ŠTEFAN HRIC,
RIADITEĽ ODDELENIA SLUŽIEB

Sme spoľahlivá voľba
pre váš bytový fond

Naše služby v oblasti dodávky, inštalácie a servisu meracích zariadení, diaľkových odpočtov a rozpočítavania nákladov sú založené na viac ako 30-ročných skúsenostiach a odbornom know-how. Portfólio ponúkaných služieb je navrhnuté tak, aby spĺňalo všetky potreby správcov bytového fondu.

Naša technológia ENBRA SMART zabezpečuje presné odpočty a spravodlivé rozpočítavanie, zatiaľ čo naše metrologické pracovisko a certifikovaní technici zaručujú bezproblémovú prevádzku a servis.

Pomôžeme vám nielen znížiť náklady, ale aj zvýšiť hodnotu vašich nehnuteľností. Obráťte sa na nás vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa našej pôsobnosti. Radi vám pomôžeme s drobnými dotazmi aj s veľkými projektami.

chcete dopytovať SLUŽBY PRE bytový FOND?

alebo vyplňte online formulár

REFERENCIE

Do bytového domu na Panónskej ceste sme realizovali dodávku vodomerov ENBRA. Vďaka získaným údajom o spotrebe zastrešujeme pre daný bytový dom rovnako rozpočítavanie nákladov. 

Bytový dom, Panónska cesta, Bratislava

Panónska cesta Bratislava

Pre bytový dom v malej obci Pukanec sme dodali PRVN ENBRA Caloric, vodomery ENBRA ER-AM a rovnako sme realizovali vyregulovanie vykurovacej sústavy, ktoré prinieslo rovnomerné zásobovanie teplom pre každého obyvateľa domu  a zvýšilo komfort bývania. 

Bytový dom, Záhradná, Pukanec

Záhradná Pukanec

Pre bytové domy mestskej štvrti Slnečnice sme realizovali dodávku vodomerov ENBRA ER-AM a meračov tepla ENBRA Supercal 739 s diaľkovým odpočtom spolu so službou rozpočítavania nákladov na teplo a vodu. Zákazník má vďaka našim meračom presné údaje o spotrebe každého vlastníka a istotu spravodlivého rozpočítavania nákladov.

Mestská štvrť SLNEČNICE, BRATISLAVA

Slnečnice Bratislava

Pre všetky bytové domy trnavskej mestskej časti Arboria sme dodali RÁDIOVÉ VODOMERY ENBRA ER-AM, ÚDAJE Z KTORÝCH TVORIA ZÁKLAD PRE SPRAVODLIVÉ ROZPOČÍTAVANIE NÁKLADOV NA TEPLO A VODU, KTORÉ V TEJTO ŠTVRTI TAKISTO REALIZUJEME. 

MESTSKÁ ŠTVRŤ ARBORIA, TRNAVA

Arboria Trnava