Školení | ENBRA

Školenie
pre odborníkov

Zvyšujeme vaše odborné zručnosti v oblasti produktov, služieb a legislatívy. Vyškolili sme už stovky odborníkov.

ŠKOLENIE PRE odborníkov:
učte sa od špičiek v obore

Odborné znalosti a neustále vzdelávanie považujeme za predpoklad kvalitných inštalácií, ktoré vedú k energetickej účinnosti a dlhodobej udržateľnosti. Naše školenia sú starostlivo navrhnuté tak, aby zodpovedali najnovším trendom a technológiám v oblasti merania a regulácie tepla a vody. Náš program zahŕňa produktové školenia aj špecializované kurzy, ktoré poskytujú pevný základ na získanie potrebných certifikátov.

Pod vedením našich skúsených školiteľov absolvovalo kurzy už stovky odborníkov. Využite príležitosť prehĺbiť si svoje vedomosti a posilniť aj svoje odborné zručnosti.

Prehľad školení

Produktové školenie
na tepelné čerpadlá ENBRA

Typy tepelných čerpadiel a oblasti ich použitia. Výhody a prednosti tepelných čerpadiel. Nastavenie ovládania a princípy inštalácie tepelných čerpadiel. Servis tepelného čerpadla. Nastavenie zásobníkov zo sortimentu ENBRA.

Detail školenia

Tepelná čerpadla B2B | ENBRA

Produktové školenie
na plynové kotly ENBRA
 

Kondenzačné kotly ENBRA CD verzie 24 / 28 / 34 / 49 / 75 a 100 kW. Nerezový výmenník tepla. Široká modulácia 1:9 (model s výkonom 24 kW moduluje od 2,7 kW).

Nepriamo ohrevné zásobníky ENBRA, ich inštalácia, navrhovanie.

Detail školenia

Kondenzačný kotol | ENBRA

Montáž určených meradiel 
merače tepla a vodomery

Odborné školenie k teórii funkcií vodomerov, meračov tepla, ich základných metrologických vlastnostiach, zásadách správnej inštalácie a ich využití v praxi. Je určený predovšetkým pre montážne firmy, ktoré montujú určené meradlá, alebo sa usilujú o získanie certifikátu na montáž určených meradiel.

Detail školenia

Vodoměry | ENBRA

enbra školenia odborníkov v oblasti TZB

Ivan Ďurica

Montáž určených meradiel

Školiteľ: Ivan Ďurica

Technické školenie zamerané na teóriu funkcie vodomerov, meračov tepla, ich základné metrologické vlastnosti, zásady správnej inštalácie a ich použitie v praxi. Je určený predovšetkým pre montážne firmy, ktoré montujú určené meradlá, alebo sa usilujú o získanie certifikátu na montáž určených meradiel.

 

Tepelná čerpadla školení | ENBRA

Tepelné čerpadlá

Školiteľ: Martin Prísečan

Typy tepelných čerpadiel a oblasti ich použitia. Výhody a prednosti tepelných čerpadiel. Nastavenia regulácie a zásady inštalácie tepelných čerpadiel. Servis tepelných čerpadiel. Nastavenie akumulačných nádrží zo sortimentu ENBRA.

Martin Prísečan školenia

kotly eNBRA

Školiteľ: Martin Prísečan

Kondenzačné kotly ENBRA CD vo verziách 24 / 28 / 34 / 49 / 75 a 100 kW. Nerezový výmenník tepla. Široká modulácia 1:9 (24 kW model moduluje od 2,7 kW).

Školiace stredisko ENBRA

Nové školící středisko

https://www.enbra.sk/sites/default/files/styles/video/public/images/2024/01/skolici-stredisko-enbra.jpg.webp?itok=-0y-hRg-
Katarina Rusková | ENBRA

"U nás v ENBRA si veľmi ceníme vzťahy s našimi partnermi a zákazníkmi. Sme tu, aby sme vás neustále posúvali vpred, poskytovali najnovšie poznatky a zároveň posilňovali väzby, ktoré nás spájajú. Naša ambícia je jasná: priniesť vám školenia, ktoré nebudú len prenosom informácií, ale skutočným zážitkom, ktorý prinesie hodnotu pre váš biznis i vzájomné vzťahy.  Vyškolili sme stovky odborníkov v obore TZB na Slovensku. A to všetko preto, lebo ENBRA stojí na pevných základoch vzájomnej dôvery a spolupráce. Spoločne rastieme, spoločne sa učíme a spoločne formujeme budúcnosť".

Katarína Rusková, generálna riaditeľka

Inšpiratívne priestory
školiace stredisko ENBRA

Novozrekonštruované školiace stredisko ENBRA v Popůvkách ponúka priestor pre profesionálny rozvoj v modernom a inšpiratívnom prostredí. Naše školenia, ktoré prebiehajú na funkčných modeloch v technicky vybavených učebniach, umožňujú praktické využitie teórie priamo na mieste. Priestory sú určené na tvorivú výmenu nápadov a oddych medzi intenzívnymi školiacimi blokmi. Navštívte naše školiace stredisko v Banskej Bystrici a v Popůvkách a staňte sa súčasťou našej komunity odborníkov.

Máte záujem o spoluprácu?

Vyplňte nižšie uvedený formulár alebo nás kontaktujte

Typ partnera

Odoslaním tohto formulára súhlasíte so spracovaním svojich osobných údajov.