Teplárny a průmysl | ENBRA

riešenia pre
dodávateľov tepla a priemysel

Komplexné energetické riešenia prispôsobené vášmu biznisu.

Energetické riešenia na mieru
pre teplárne a priemysel

V súčasnosti je pre teplárne a priemyselné podniky veľmi dôležité kontrolovať spotrebu energie a vody, a to nielen z ekonomických, ale aj z ekologických dôvodov. Okrem našich špičkových produktov ponúkame aj celý rad služieb v oblasti merania a regulácie tepla. Disponujeme sieťou autorizovaných metrologických pracovísk, kde pre vás môžeme overiť vodomery, prietokomery a merače tepla a chladu prakticky všetkých výrobcov, rozmerov a prietokov.

ENBRA ponúka komplexné riešenie, ktoré je prispôsobené špecifickým potrebám teplárenských spoločností a priemyselných zariadení a zároveň spĺňa všetky legislatívne požiadavky.

Image

Najširšia sieť
skúšobní v Sr a čr

ENBRA disponuje jedinečnou a najrozsiahlejšou sieťou skúšobní na Slovensku a v Českej republike. Ročne overíme desaťtisíce meradiel. Vďaka našej rozsiahlej sieti autorizovaných metrologických stredísk si môžete byť istí rýchlym a kvalitným servisom, či už ide o overenie meradla alebo opravu.

Image

Komplexné služby
a široké portfólio

Neobmedzujeme sa na jedno konkrétne riešenie alebo značku. Sme vaším partnerom, či už potrebujete rekonštrukciu zdroja tepla, monitorovanie energie alebo poradenstvo v oblasti merania a regulácie.

Image

vysoká odbornosť
a dlhoročné know-how

Naše tímy sú zložené z odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami v energetickom sektore. Know-how odovzdávame ďalej vo forme odborných služieb a školení v oblasti metrológie.

Špecializované služby pre teplárne a priemysel

Posuzování shody | ENBRA

Komplexné služby merania

Ponúkame údržbu a servis v oblasti merania tepla a vody, čím zabezpečíme, aby vaše zariadenie fungovalo optimálne a spoľahlivo.

modernizace

Modernizácia zdrojov vykurovania

Zameriavame sa na rekonštrukciu a modernizáciu existujúcich zdrojov vykurovania, aby boli efektívnejšie a ekologickejšie.

Caloric

Monitorovanie spotreby energie

Poskytujeme služby, ktoré vám umožnia monitorovať a optimalizovať spotrebu energie vo vašej firme.

Odborné poradenství | ENBRA

Odborné konzultácie

Ponúkame konzultácie a poradenstvo v oblasti merania a regulácie tepla, aby ste mohli dosiahnuť maximálnu efektivitu.

Metrologická centra | ENBRA

Metrologické pracoviská v sr a čR

Poskytujeme následné metrologické overenie meračov tepla a vodomerov, servis týchto meradiel a mnoho ďalších služieb.

Školení v oblasti metrologie | ENBRA

odborné poradenstvo

Ponúkame metrologické školenia a semináre. Sme vám partnerom na vašej ceste stať sa expertom v oblasti legislatívy, aby ste mohli používať najnovšie metódy a technológie.

Martin Guštafík | ENBRA

"Metrológia zabezpečuje spravodlivé vyúčtovanie energií. Presné meranie nám pomáha kontrolovať spotrebu a náklady. Overené merače vody a tepla sú ekologickou alternatívou k novým meračom vody a tepla, ktoré po štyroch až šiestich rokoch končia v odpade."

Martin Guštafík,
riaditeľ AMP

logo ENBRA

Kedy uplynie platnosť overenia merača?

Doba platnosti overenia je stanovená vyhláškou a líši sa podľa typu meradla. Bytové vodomery majú dobu platnosti 5 rokov, vodomery na studenú vodu 6 rokov, vodomery na teplú vodu a merače tepla 4 roky. Platnosť overenia merača však nezaniká len uplynutím lehoty, ale aj prípadnou manipuláciou alebo poškodením. Skontrolujte si platnosť overenia merača, aby ste sa uistili, že spĺňate legislatívne požiadavky a meriate presne.

KONTROLA PLATNOSTI OVERENIA merača

sme spoľahlivá voľba
pre teplárne a priemysel

Keď ide o vykurovacie zariadenia a priemysel, je dôležité mať partnera, na ktorého sa môžete spoľahnúť. Spoločnosť ENBRA s viac ako 30-ročnými skúsenosťami ponúka špičkové produkty a služby v oblasti merania a regulácie tepla. Naše autorizované metrologické pracoviská zaručujú presnosť a kvalitu overenia meračov.

Vďaka nášmu tímu odborníkov a širokej servisnej sieti sme sa stali preferovaným partnerom mnohých teplární a priemyselných podnikov. S nami máte istotu kvality, odbornosti a spoľahlivosti.

Chcete dopytovať riešenie pre teplárne a priemysel?

alebo vyplňte online formulár

REFERENCIE

Spoločnosti BYTTERM poskytujeme metrologické overenia už viac ako 5 rokov. Aj vďaka tomu sa môžu spoľahnúť na presnosť svojich meraní a následných vyúčtovaní.

Divízia tepelného hospodárstva BYTTERM, a.s., Žilina

Bytterm Žilina

Pre skupinu Stefe dodávame už niekoľko rokov službu metrologické overenie a servis vodomerov a meračov tepla. Overili sme tisíce zariadení. Sme vďační za dôveru, ktorú nám náš partner preukazuje.

Skupina STEFE, Banská Bystrica

Stefe Banská Bystrica